Borçelik Teknik Akademi’nin yetki kapsamında ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterlilikler içindeki mesleklerden; hangisi veya hangilerinin kapsamı ile örtüştüğü / uygun olduğu belirlenir.

Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, sınav ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontunun Borçelik Teknik Akademi’ye elden veya kargo ile ulaştırılmasıyla başvuru alınır.

Web sitemizden Online Başvuru alınabildiği gibi yine web sitemizden indirilebilen Belgelendirme Başvuru Formu ile de başvurular alınmaktadır.

Belgelendirme personeli tarafından Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştırılan ıslak imzalı Başvuru Formu ve diğer evrakların kontrolü yapılarak, değerlendirme sonuçlandırılır.

Vidco yazılımına aktarılan tüm başvurusu onaylanan yeterli aday sayılarına ulaşıldığında ilgili kişilere Sınav Takvimi web sitemizdeki Sorgula/Sınav Takvimi alanından ve/veya SMS yolu ile duyurulur.

Adayın kendisine bildirilen planlanan sınav gün ve saatinde ilgili sınav merkezinde hazır bulunması gerekmektedir.

Adayın belirtilen zamanda olamaması durumunda sınav hakkı kaybedilmiş sayılır.

Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere web sitemizdeki Sektörler alanındaki belgelendirilmek istenen mesleklere ait Belgelendirme Programları'ndan ulaşılabilir.

Sınavlarda ilgili tüm birimlerden başarılı olan aday belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları Borçelik Teknik Akademi tarafından MYK portalına yüklenir. MYK tarafından basılan Mesleki Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştığında imzalanarak kişiye teslim edilir.

Belgenin teslimi için adayın MYK sertifika masrafı ücretini Borçelik Teknik Akademi web sitesindeki banka hesabına yatırması gerekmektedir. Banka hesabına yatırıldığı teyit edilen adayların isimleri MYK Kurumuna iletilir.

1 hafta içerisinde MYK tarafından benzersiz MYK Numarası, Belge Sorgulama, özel baskılı kağıtlar, karekod uygulamaları ile sahtecilik riskini azaltacak şekilde tasarlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kartı Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde adayın Başvuru Formu'nda belirtilmiş Belge Teslimat bilgilerine göre kendilerine veya bağlı oldukları firma yetkilisine Belgelendirme Yöneticisi tarafından imzalanan ve hologramı yapıştırılan belgeleri teslim edilir/gönderilir.

Geri Ödeme Teşvik’i yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı taktirde teşvikten yararlanır.

SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimini görmek için aşağıya tıklayınız.


SINAV KURALLARI

PERFORMANS SINAV KURALLARI
 • Adayların, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir Kimlik Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

 • Personel Belgelendirme Sistemi sayesinde, ulusal yeterlilik normlarında ülke ve sektörün ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ilgili sektörlerde tercih edilen nitelikli insan gücünün oluşturulmasını sağlar.

 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunur.

 • Sınav başlangıcında, sınava katılan tüm adaylar, ad ve soyadlarını sesli olarak söyleyerek kameraya kendilerini tanıtmak zorundadırlar.

 • Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorunludur. Uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.

 • Sınav süresince mesleğinizin gerektirdiği, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.

 • Sınav süresince adayların soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.

 • Adayların, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece cep telefonu, haberleşme araçları, kayıt cihazları ve bilgisayar özelliği olan cihazlar ile sınava girmeleri yasaktır.

 • Sınav başladıktan sonra adayların tuvalet, su içmek gibi ihtiyaçlar için sınav merkezinden kısa bir süre için bile olsa sınav görevlilerinden izin ve onay almadan dışarı çıkmaları yasaktır.

 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç; yiyecek, içecek bulundurmak ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

 • Performans sınavı esnasında sırasını bekleyen adaylar, sınav alanı dışarısında sınavı devam eden adayı göremeyecek bir mesafede beklemelidir.

 • Adayın, sınava ilişkin herhangi bir duruma itiraz ve şikâyet hakkı vardır. Eğer itiraz veya şikayet söz konusu ise, sınav bittikten sonra Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümünün web adresindeki itiraz ve şikayet bölümünden aday tarafından yapılabilir.

 • Adaylar, sınav süreci boyunca sosyal mesafe (1,5 metre) kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeli, maske kullanmalı, sınav alanında bulunan kişilerle tokalaşmamalı ve ellerini mutlaka dezenfekte etmelidirler. (covid-19 kapsamında)

 • Performans sınavı, Değerlendirici'nin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ifadesi ile başlar.

 • Sınav, verilen sınav süresi içerisinde adayın “SINAVIMI TAMAMLADIM” ifadesi veya Değerlendirici'nin “SINAV SONA ERMİŞTİR” ifadesi ile sonlandırılır.

TEORİK KURALLAR
 • Adayların, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir Kimlik Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

 • Aday(lar)ın sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları halinde söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.

 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.

 • Adayların sınav alanına; delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

 • Adayların, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece cep telefonu, haberleşme araçları, kayıt cihazları ve bilgisayar özelliği olan cihazlar ile sınav alanına girmeleri yasaktır.

 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç; yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

 • Sınav başlandıktan sonra ilk 15 dakikada adayların sınava girmesine izin verilir ancak çıkmasına izin verilmez. Ayrıca adayların son 5 dakikada sınavdan çıkmasına izin verilmez.

 • Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.

 • Sınav süresince adayların, soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.

 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adaylar sınavdan ‘‘BAŞARISIZ’’ sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

 • Soru kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz, soru kitapçığının ön sayfasında bulunan imza kısmını imzalayınız. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlilerine başvurunuz.

 • Cevaplarınızı, cevap anahtarı üzerine işaretleyiniz. Kitapçık üzerine işaretlenen cevaplar kabul edilmez. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

 • Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır. Sınav kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa, sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 • Adayın sınava ilişkin herhangi bir duruma itiraz ve şikâyet hakkı vardır. Eğer itiraz veya şikayet söz konusu ise, sınav bittikten sonra Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümünün web adresindeki itiraz ve şikayet bölümünden aday tarafından yapılabilir.

 • Aday, sınavı sonlandırmak istediğinde, sınav görevlisine bildirerek yerinden kalkmadan beklemelidir.

 • Adaylar, sınav süreci boyunca sosyal mesafe (1,5 metre) kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeli, maske kullanmalı, sınav alanında bulunan kişilerle tokalaşmamalı ve ellerini mutlaka dezenfekte etmelidirler. (covid-19 kapsamında)

 • Teorik sınav, Değerlendirici'nin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ifadesi ile başlar.

TEŞVİKLER

Geri Ödeme Teşviki Hakkında

 • Bu teşvik, yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

 • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

 • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır.

 • Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı takdirde teşvikten yararlanır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

 • Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Başvuru Prosedürü

Aday Başvuru Formu

T.C Kimlik Fotokopisi

Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu

Sağlık Raporu (Gerekli ise)

Yaş Hadlerine Uygun Personel İstihdam Edilmesi


SÖZLEŞMELER


FİYAT LİSTESİ

Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111) 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B5 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B6 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B9 - Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 500 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B1- Direnç Nokta Kaynağı (21) 100 ₺ 550 ₺ 650 ₺
Toplam 750 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Dikiş Direnç Kaynağı (22) 100 ₺ 550 ₺ 650 ₺
Toplam 750 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 600 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 100 ₺ 550 ₺ 650 ₺
Toplam 750 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B3 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 100 ₺ 550 ₺ 650 ₺
Toplam 750 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 100 ₺ - 100 ₺
B5 - Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 100 ₺ 550 ₺ 650 ₺
Toplam 750 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 600 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 100 ₺ - 100 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 100 ₺ - 100 ₺
A3- Üretim Organizasyonu, Çalışma Öncesi Ön Hazırlık ve Kontrol 100 ₺ 400 ₺ 500 ₺
A4- Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı 100 ₺ 400 ₺ 500 ₺
Toplam 1200 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 800 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 100 ₺ - 100 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 100 ₺ - 100 ₺
A3 - Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
A4- Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 1300 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 900 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 100 ₺ - 100 ₺
A2 - Kalite Yönetim Sistemi 100 ₺ - 100 ₺
A3 - Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
A4 - Haddeleme İşlemi 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 1300 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 900 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 100 ₺ - 100 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 100 ₺ - 100 ₺
A3- Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık Ve Kontrol İşlemlerini Yapma Ve Denetleme 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
A4- Haddeleme İşlemi 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
Toplam 1400 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1000 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B1 - Giyotin Makasla Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Oksi-Gaz ile Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B3 - Şerit Testere ile Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B6 - Lazer Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B7 - Plazma Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B1 - Sac Kesme-Dilimleme 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Lazer Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B3 - Plazma Kesim 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Pres 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B1 - Abkant Pres 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B3 - Pres 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B4 - Punch Pres 100 ₺ 450 ₺ 550 ₺
Toplam 650 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B1 - Önleyici Bakım 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
Toplam 700 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Düzeltici Bakım 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
Toplam 700 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 700 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 700 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 1300 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 500 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B1 - Önleyici Bakım 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
Toplam 700 ₺
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 100 ₺ - 100 ₺
B2 - Düzeltici Bakım 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
Toplam 700 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 700 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 700 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 1300 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 500 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 75 ₺ - 75 ₺
B1 - Tornalama İşlemleri 75 ₺ 450 ₺ 525 ₺
Toplam 600 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 75 ₺ - 75 ₺
B2 - Frezeleme İşlemleri 75 ₺ 450 ₺ 525 ₺
Toplam 600 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 600 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 600 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 1125 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri 75 ₺ - 75 ₺
A2 - Köprülü Vinçle Elleçleme 75 ₺ 450 ₺ 525 ₺
Toplam 600 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 50 ₺ - 50 ₺
A2 - İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım 50 ₺ 250 ₺ 300 ₺
B1 - Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı 50 ₺ 250 ₺ 300 ₺
Toplam 650 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 50 ₺ - 50 ₺
A2 - İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım 50 ₺ 250 ₺ 300 ₺
B3 - Sapancılık 50 ₺ 250 ₺ 300 ₺
Toplam 650 ₺
Alternatif 1: A1,B1: 650 ₺
Alternatif 2: A1, B3: 650 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B3: 950 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 500 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
A2- Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri 100 ₺ 500 ₺ 600 ₺
Toplam 1200 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1000 ₺

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

Sınav ücretlerine KDV dahildir ve ücretler TL cinsindendir.

Sınav ücretlerinde Bakanlar Kurulu’nun 2015/7726 Sayılı Kararının 1'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince 1'inci maddenin 2'inci fıkrasında '' Asgari ücretteki artışlar bu kararla belirlenen sınav ücretlerine aynı oranda yansıtılır. '' hükmü uygulanmaktadır.

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti ilave edilir. Belgenin kaybolması, yırtılması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dâhil 300 TL’dir.

Başarılı adaydan 150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden, bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.

Yeterlilik tamamı yerine, yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir. Başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınava katılamayacağını sınav gününden en az 5 (beş) gün öncesine kadar kuruluşumuza yazılı olarak (mail/dilekçe) bildirmeyen adaylara sınav ücret iadesi yapılmaz.

Sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adayın yatırdığı sınav ücretinin %75'i iade edilir.

Sınavlarda sınav görevlileri dışında özel destek ihtiyacı gerektirecek bir durumunuz var ise ilave ücret talep edilir.

Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 2 kez, fondan karşılanmaması halinde ise 1 kez daha sınav hakkı mevcuttur. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde tarafımızdan sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilmektedir.

Belge iade halinden sonra iptal olacak olan başvuru için ücretlendirme ilk başvuru gibi uygulanır.

Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, T.C. kimlik numarası ve Ulusal Yeterliliğin adı açıklama bölümünde belirtilmelidir.

Bu fiyat listesi 01/01/2021 tarihine kadar geçerlidir.


Başa Dön