Borçelik Teknik Akademi; sadece Borçelik için değil, Türkiye’deki ilgili tüm sektörler için, müşteri beklentilerini bilen, yüksek kalite ve verimliliği hedefleyen, çalıştığı ekipmanda uzmanlık kazanmış çalışanlar yetiştirilmesini hedefler.

Mesleki eğitimi sosyal sorumluluğumuz olarak görür; oluşturduğumuz fonu ülkemizin meslek eğitiminin eşitlik ilkesi doğrultusunda gelişmesi için kullanırız.

Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve öğrencilerin iş dünyasındaki başarılarını garanti altına almak üzere; koçluk ve staj programları düzenlemenin yanı sıra meslek lisesi öğretmenlerinin eğitimine de katkı sağlarız.

Mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetlerimiz ile ülkemizin verimli ve nitelikli uzman kadrolarla güçlenmesini, işinde uzman çalışanlarla iş kazalarının minimize edilmesini ve ülkemiz sanayisinin başarısı ile iş verimliliğini maksimize etmeyi amaçlarız.

Geliştirdiğimiz veya gelişimine katkı sağladığımız ileri teknoloji eğitim modelleri ve materyalleri ile yurt içinde ve yurt dışında mesleki ve teknik eğitimin etkinliğini arttırırız.

Vizyonumuz

Mesleki yetkinlikleri geliştirerek, nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir teknik eğitim ve belgelendirme kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Aktif rol aldığımız tüm sektörlerden elde ettiğimiz tecrübemizle ülkemizde nitelikli iş gücünün oluşturulmasını sağlamak ve tüm faaliyetlerini güvenilir, kaliteli, etik kurallarına uygun şekilde yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren bir eğitim ve belgelendirme kuruluşu olmak.

Manifestomuz

Varlığımızın; ülkemizin mesleki eğitimde gelişmesini sağlayarak ekonomik başarısı için durmadan çalışmak olduğunu düşünürüz ve bu amaca hizmet ederiz.

BTA olarak, kendimizi genç insanların meslek edinmesinden ve meslek sahibi kişilerin uzmanlık alanlarında gelişiminden sorumlu hisseder; tüm kaynaklarımızı bu amaç uğrunda kullanırız.

Eğitim ve sınav süreçlerimizde şeffaflığımızdan ödün vermeden tüm bireylere eşitlikçi ve adil davranmayı ilke ediniriz.

BTA çatısı altında her bireyin yaş, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı gözetmeksizin eğitime ulaşma hakkına saygı duyarız.

BTA olarak hedefimiz, ülkemizin iş gücü verimliliğini artırmak ve kalıcı ekonomik başarı için çalışmaktır.

Mesleki yetkinliklerin önemine inanır, parlak bir geleceğin ancak eğitimle mümkün olacağı bilinciyle çalışırız.

Teknik eğitimde başarının, eğitim sistemlerini en son teknolojiler ile besleyerek ve sürekli geliştirerek mümkün olduğunu biliriz.

Liderlik Anlayışımız

Bizim için liderlik sayısal büyüklük değil öncülüktür. Bunun için, mesleki ve teknik eğitim alanında bilinirlik oluşturmak, ilham vermek ve fark yaratmak için inisiyatif alan, sorumluluk sahibi bir eğitim kurumu olmayı amaçladık.

Bilinirlik Oluşturmak

Eşitlikçi, şeffaf ve adil kimliğimizi ulaştığımız her bireye yansıtarak; onların bizim iletişim elçimiz olmasını sağlarız.

Mesleki ve teknik eğitime sağladığımız katkı ile ülkemizin kalifiye işgücünün artması için çalışırız.

Akılcı ve hedefe odaklı iletişim faaliyetlerimizle, mesleki ve teknik eğitim bilincinin yayılmasını sağlarız.

Bilinirlik Oluşturmak

Eşitlikçi, şeffaf ve adil kimliğimizi ulaştığımız her bireye yansıtarak; onların bizim iletişim elçimiz olmasını sağlarız.

Mesleki ve teknik eğitime sağladığımız katkı ile ülkemizin kalifiye işgücünün artması için çalışırız.

Akılcı ve hedefe odaklı iletişim faaliyetlerimizle, mesleki ve teknik eğitim bilincinin yayılmasını sağlarız.

Fark Yaratmak

Sürdürülebilir bir kalkınmanın, her bireyin, yaş, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı gözetmeksizin eğitim hakkını sahiplenmekle mümkün olduğuna inanır, herkesin eğitime ulaşma hakkına saygı duyarız.

Eğitim alanında tüm teknolojik gelişmeleri öncü bir yaklaşımla içselleştirir ve özgün ürünler geliştiririz.

Fark Yaratmak

Sürdürülebilir bir kalkınmanın, her bireyin, yaş, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı gözetmeksizin eğitim hakkını sahiplenmekle mümkün olduğuna inanır, herkesin eğitime ulaşma hakkına saygı duyarız.

Eğitim alanında tüm teknolojik gelişmeleri öncü bir yaklaşımla içselleştirir ve özgün ürünler geliştiririz.

İlham Vermek

İnisiyatif ve sorumluluk sahibi bir eğitim kurumu olarak mesleki ve teknik eğitimin gelişimine öncülük ederiz.

Meslek edinmek isteyen veya mesleğinde ilerlemek isteyen herkesin gelişimine katkı sağlar ve kariyer yolculuklarında destek oluruz.

İlham Vermek

İnisiyatif ve sorumluluk sahibi bir eğitim kurumu olarak mesleki ve teknik eğitimin gelişimine öncülük ederiz.

Meslek edinmek isteyen veya mesleğinde ilerlemek isteyen herkesin gelişimine katkı sağlar ve kariyer yolculuklarında destek oluruz.

Borusanlıların uyması gereken iş etiği kuralları Borusan Grubu Etik Kurulu tarafından belirlenmiştir. Borusan Grubu çalışanları bu çerçevede etik kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu üstlenirler.

“Turuncu Etik Hattı” bu sorumluluğun bir parçası olarak oluşturuldu. Borusan çalışanları, kendi davranışları veya çevresindeki Borusan çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile bu hattı kullanabilirler. Borusan Grubu şirketleri ve çalışanları ile ilgili etik kurallara uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin bu hat üzerinden yapılması beklenir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından cevaplanır.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Borusan Holding Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurulu, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışır ve incelemeler Borusan Holding Denetim Departmanı tarafından yürütülür. Borusan Grubu çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur. Bu sürecin yönetiminde, KPMG ile çalışılmaktadır. İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallardan Borusan Holding Etik Kurulu’na iletebilirsiniz:

E-posta: turuncuetik@borusan.com
Telefon: (+90) 850 281 6393
Website: www.turuncuetik.com
Turuncu Etik

Alanında uzmanı eğitmenlerimiz tarafından, kurumlarla iş birliği içinde hazırlanmış özgün programlar doğrultusunda çalışanların alanlarında en üst seviyeye getirilmesi ve genç nüfusumuzun meslek sahibi olması amaçlanır.

Eğitimlerimiz, katılımcıların bireysel eksiklerini tamamlamak ve gelişimlerini sağlayabilmek için modüler olarak yapılandırılmıştır.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Koçluk Programı Açılış Buluşması Gerçekleştirildi

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) üyesi şirketlerin katılımı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü protokolü ile uygulanan Meslek Lisesi Koçları programının 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılış buluşması bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleşti. Borçelik’in gönüllü ailesi, programda 10. ve 11. sınıf meslek lisesi öğrencilerine gönüllü koçluk yapacak.

Devamı

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ

İletişim Formu

*Alanların doldurulması zorunludur.

 • Almak istediğim eğitimin ücreti hakkında bilgiyi nereden alabilirim ?

  Almak istediğiniz eğitimin fiyatını 0 224 280 40 00 dahili numara 64361’i arayarak detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

 • Fiyatlarda özel indirim var mı ?

  Tek kişilik başvurularda ücretler değişmemektedir. Minimum 5 kişilik gruplarda ve şirket eğitim taleplerinde %10 indirim yapılmaktadır.

 • Eğitim ücretini ne zaman ve nereye ödemem gerekiyor ?

  Eğitim ücretlerinizi başvuru sırasında ya da eğitim sonrasında Türkiye İş Bankası Gemlik Şubesi TR39 0006 4000 0012 2200 4619 12 IBAN numarasına yatırabilirsiniz.

 • Cayma hakkım var mı? Ücret iadesi yapılıyor mu ?

  Eğitim gününe 2 gün kala iptal edilen eğitimler, mutlaka 0 224 280 40 00 dahili numara 64361’i arayarak bildirilmeli, bildirilmeyen iptaller için ücret iadesi yapılmamaktadır.

 • Eğitimler sonrasında sertifika alınıyor mu? Sertifika için sınava girmem gerekiyor mu ?

  Eğitimler sonrasında sertifika verilmektedir. Eğitim sonrasında yapılan test ve uygulamalı sınavlara girmeniz gerekmektedir.

 • Sertifika almam için kaç puan gerekiyor ?

  100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday eğitimi tamamlamış sayılır.

 • Sınavda başarısız olursam tekrar sınava girebilir miyim ?

  Evet. Sınav tarihi size bildirilecektir.

 • Eğitimlere Yurt dışından katılabilir miyim ?

  Online olarak alacağınız tüm eğitimlerimize internetin olduğu her yerden katıla bilirsiniz.

 • Sertifikalar sorgulanabilir mi ?

  Katıldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilir. resmisertifikalar.org sayfasından sertifika numaranız ile aldığınız eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilir.

 • Sertifikaların geçerliliği nedir ?

  19.01.2017 Tarih ve 15520822-10.06.02-E.788106 sayılı MEB kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversite onayı olmayan sertifikalar geçersizdir.

 • Sertifikam ne zaman elime ulaşır ?

  Sertifikanız eğitimi istediğiniz kuruma göre, elinize ulaşma süresi farklılıklar gösterir. Üniversite onaylı eğitimleriniz sınava girdikten sonra, 10 gün içerisinde adresinize ulaşır.

 • Eğitimlere katılmam için mezuniyet şartı var mı ?

  Teknik eğitimlerde mezuniyet önemli olup detaylı bilgi için +90 224 280 40 00 dahili numara 64361’i arayınız.

 • Eğitimler nerede verilmektedir ?

  Kişisel başvurular için +90 224 280 40 00 dahili numara 64361’i arayarak, bilgi alabilirsiniz. Şirket başvurularında, talep edilir ise kendi bünyelerinde de eğitimler verilebilir.

Culpa cillum proident eiusmod nostrud ipsum laborum laboris duis minim reprehenderit ut voluptate fugiat. Do labore anim aliquip enim cillum ea eiusmod velit nulla.Ullamco eiusmod laboris commodo officia exercitation sunt in amet. Nostrud cupidatat id aute duis ea officia aliqua in sunt eiusmod nulla dolor enim. Nulla duis mollit magna Lorem reprehenderit esse sunt mollit aliqua culpa irure magna cillum officia. 11Non eiusmod qui enim consequat qui consectetur. In sint Lorem consectetur elit anim eiusmod minim ullamco esse.

Başa Dön