Belgelendirme Süreci

Borçelik Teknik Akademi’nin yetki kapsamında ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterlilikler içindeki mesleklerden; hangisi veya hangilerinin kapsamı ile örtüştüğü / uygun olduğu belirlenir.

Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, sınav ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontunun Borçelik Teknik Akademi’ye elden veya kargo ile ulaştırılmasıyla başvuru alınır.

Web sitemizden Online Başvuru alınabildiği gibi yine web sitemizden indirilebilen Belgelendirme Başvuru Formu ile de başvurular alınmaktadır.

Belgelendirme personeli tarafından Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştırılan ıslak imzalı Başvuru Formu ve diğer evrakların kontrolü yapılarak, değerlendirme sonuçlandırılır.

Vidco yazılımına aktarılan tüm başvurusu onaylanan yeterli aday sayılarına ulaşıldığında ilgili kişilere Sınav Takvimi web sitemizdeki Sorgula/Sınav Takvimi alanından ve/veya SMS yolu ile duyurulur.

Adayın kendisine bildirilen planlanan sınav gün ve saatinde ilgili sınav merkezinde hazır bulunması gerekmektedir.

Adayın belirtilen zamanda olamaması durumunda sınav hakkı kaybedilmiş sayılır.

Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere web sitemizdeki Sektörler alanındaki belgelendirilmek istenen mesleklere ait Belgelendirme Programları'ndan ulaşılabilir.

Sınavlarda ilgili tüm birimlerden başarılı olan aday belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları Borçelik Teknik Akademi tarafından MYK portalına yüklenir. MYK tarafından basılan Mesleki Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştığında imzalanarak kişiye teslim edilir.

Belgenin teslimi için adayın MYK sertifika masrafı ücretini Borçelik Teknik Akademi web sitesindeki banka hesabına yatırması gerekmektedir. Banka hesabına yatırıldığı teyit edilen adayların isimleri MYK Kurumuna iletilir.

1 hafta içerisinde MYK tarafından benzersiz MYK Numarası, Belge Sorgulama, özel baskılı kağıtlar, karekod uygulamaları ile sahtecilik riskini azaltacak şekilde tasarlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kartı Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde adayın Başvuru Formu'nda belirtilmiş Belge Teslimat bilgilerine göre kendilerine veya bağlı oldukları firma yetkilisine Belgelendirme Yöneticisi tarafından imzalanan ve hologramı yapıştırılan belgeleri teslim edilir/gönderilir.

Geri Ödeme Teşvik’i yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı taktirde teşvikten yararlanır.

SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimini görmek için aşağıya tıklayınız.


SINAV KURALLARI

PERFORMANS SINAV KURALLARI
 • Adayların, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir Kimlik Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

 • Personel Belgelendirme Sistemi sayesinde, ulusal yeterlilik normlarında ülke ve sektörün ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ilgili sektörlerde tercih edilen nitelikli insan gücünün oluşturulmasını sağlar.

 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunur.

 • Sınav başlangıcında, sınava katılan tüm adaylar, ad ve soyadlarını sesli olarak söyleyerek kameraya kendilerini tanıtmak zorundadırlar.

 • Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorunludur. Uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.

 • Sınav süresince mesleğinizin gerektirdiği, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.

 • Sınav süresince adayların soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.

 • Adayların, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece cep telefonu, haberleşme araçları, kayıt cihazları ve bilgisayar özelliği olan cihazlar ile sınava girmeleri yasaktır.

 • Sınav başladıktan sonra adayların tuvalet, su içmek gibi ihtiyaçlar için sınav merkezinden kısa bir süre için bile olsa sınav görevlilerinden izin ve onay almadan dışarı çıkmaları yasaktır.

 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç; yiyecek, içecek bulundurmak ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

 • Performans sınavı esnasında sırasını bekleyen adaylar, sınav alanı dışarısında sınavı devam eden adayı göremeyecek bir mesafede beklemelidir.

 • Adayın, sınava ilişkin herhangi bir duruma itiraz ve şikâyet hakkı vardır. Eğer itiraz veya şikayet söz konusu ise, sınav bittikten sonra Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümünün web adresindeki itiraz ve şikayet bölümünden aday tarafından yapılabilir.

 • Adaylar, sınav süreci boyunca sosyal mesafe (1,5 metre) kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeli, maske kullanmalı, sınav alanında bulunan kişilerle tokalaşmamalı ve ellerini mutlaka dezenfekte etmelidirler. (covid-19 kapsamında)

 • Performans sınavı, Değerlendirici'nin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ifadesi ile başlar.

 • Sınav, verilen sınav süresi içerisinde adayın “SINAVIMI TAMAMLADIM” ifadesi veya Değerlendirici'nin “SINAV SONA ERMİŞTİR” ifadesi ile sonlandırılır.

TEORİK KURALLAR
 • Adayların, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir Kimlik Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

 • Aday(lar)ın sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları halinde söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.

 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.

 • Adayların sınav alanına; delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

 • Adayların, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece cep telefonu, haberleşme araçları, kayıt cihazları ve bilgisayar özelliği olan cihazlar ile sınav alanına girmeleri yasaktır.

 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç; yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

 • Sınav başlandıktan sonra ilk 15 dakikada adayların sınava girmesine izin verilir ancak çıkmasına izin verilmez. Ayrıca adayların son 5 dakikada sınavdan çıkmasına izin verilmez.

 • Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.

 • Sınav süresince adayların, soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.

 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adaylar sınavdan ‘‘BAŞARISIZ’’ sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

 • Soru kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz, soru kitapçığının ön sayfasında bulunan imza kısmını imzalayınız. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlilerine başvurunuz.

 • Cevaplarınızı, cevap anahtarı üzerine işaretleyiniz. Kitapçık üzerine işaretlenen cevaplar kabul edilmez. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

 • Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır. Sınav kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa, sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 • Adayın sınava ilişkin herhangi bir duruma itiraz ve şikâyet hakkı vardır. Eğer itiraz veya şikayet söz konusu ise, sınav bittikten sonra Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümünün web adresindeki itiraz ve şikayet bölümünden aday tarafından yapılabilir.

 • Aday, sınavı sonlandırmak istediğinde, sınav görevlisine bildirerek yerinden kalkmadan beklemelidir.

 • Adaylar, sınav süreci boyunca sosyal mesafe (1,5 metre) kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeli, maske kullanmalı, sınav alanında bulunan kişilerle tokalaşmamalı ve ellerini mutlaka dezenfekte etmelidirler. (covid-19 kapsamında)

 • Teorik sınav, Değerlendirici'nin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ifadesi ile başlar.

TEŞVİKLER

Geri Ödeme Teşviki Hakkında

 • Bu teşvik, yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

 • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

 • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır.

 • Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı takdirde teşvikten yararlanır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

 • Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Başvuru Prosedürü

Aday Başvuru Formu

T.C Kimlik Fotokopisi

Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu

Sağlık Raporu (Gerekli ise)

Yaş Hadlerine Uygun Personel İstihdam Edilmesi

  Belge Zorunluluğu ve Teşvikler
 • Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yürütülmektedir. Belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline 950 TL idari para cezası verilmektedir. Bu bedel her yıl yeniden değerleme oranınca güncellenmektedir.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin; 31.12.2021 tarihine kadar sınav ücreti ile belge masrafının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

 • Teşvikle İlgili Kısıtlar
 • Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa daha ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır. Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir. Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler bazında belirlenmektedir.

 • Kişi veya Kuruluşların Teşvikten Yararlanması – Tek Nokta Başvurusu
 • 3. kişi veya Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru Formu'nu doldurarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış kişilerin sınav ücretlerini ilgili 3. kişi veya Kuruluşun hesabına aktarır.

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda geri ödemenin ilgili 3. kişi veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ’na bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına aktarır.

 • 11 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvikten faydalanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.FİYAT LİSTESİ

Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111) 350 ₺ 1625₺ 1975₺

Toplam 2325 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B5 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 350 ₺ 1625₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B6 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B9 - Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1625 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B1- Direnç Nokta Kaynağı (21) 350 ₺ 1875 ₺ 2225₺

Toplam 2575 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Dikiş Direnç Kaynağı (22) 350 ₺ 1875 ₺ 2225₺

Toplam 2575 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1875 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 350 ₺ 1825 ₺ 2175₺

Toplam 2525 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B3 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 350 ₺ 1825 ₺ 2175₺

Toplam 2525 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 350 ₺ - 350 ₺
B5 - Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 350 ₺ 1825 ₺ 2175₺

Toplam 2525 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 1825 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 350 ₺ - 350 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 350 ₺ - 350 ₺
A3- Üretim Organizasyonu, Çalışma Öncesi Ön Hazırlık ve Kontrol 350 ₺ 1400 ₺ 1750 ₺
A4- Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı 350 ₺ 1400₺ 1750 ₺

Toplam 4200 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2800 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 350 ₺ - 350 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 350 ₺ - 350 ₺
A3 - Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme 350 ₺ 1500 ₺ 1850 ₺
A4- Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı 350 ₺ 1500 ₺ 1850 ₺

Toplam 4400 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 3000 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
13UY0148-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
13UY0148-3 / A2 Haddeleme İşlemleri 350 ₺ 2450₺ 2800 ₺

Yeterlilik için min. Ücret bedeli 3150 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti : 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
13UY0148-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
13UY0148-4 / B2 Soğuk Haddeleme (T1+T2) 350+350 ₺ 2150₺ 2850 ₺

Yeterlilik için min. Ücret bedeli 3200₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2150 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Giyotin Makasla Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Oksi-Gaz ile Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B3 - Şerit Testere ile Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B6 - Lazer Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B7 - Plazma Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1625 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Sac Kesme-Dilimleme 350 ₺ 1675 ₺ 2025₺

Toplam 2375 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Lazer Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B3 - Plazma Kesim 350 ₺ 1625 ₺ 1975 ₺

Toplam 2325 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1-1675 ₺   B2/B3-1625 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Pres 350 ₺ 1675 ₺ 2025₺

Toplam 2375 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 1675 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Abkant Pres 350 ₺ 1650 ₺ 2000 ₺

Toplam 2350 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B3 - Pres 350 ₺ 1650 ₺ 2000 ₺

Toplam 2350 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B4 - Punch Pres 350 ₺ 1650 ₺ 2000 ₺

Toplam 2350 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 1650 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Önleyici Bakım 350 ₺ 1750 ₺ 2100₺

Toplam 2450 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Düzeltici Bakım 350 ₺ 1750 ₺ 2100₺

Toplam 2450 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 2450 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 2450 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 4550 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1/ B2: 1750 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Önleyici Bakım 350 ₺ 1750 ₺ 2100 ₺

Toplam 2450 ₺
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Düzeltici Bakım (T1+T2) 350₺+350 ₺ 1750 ₺ 2450 ₺

Toplam 2800 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 2450 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 2800 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 4900 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1750 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B1 - Tornalama İşlemleri 350 ₺ 1700 ₺ 2150 ₺

Toplam 2400 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 350 ₺ - 350 ₺
B2 - Frezeleme İşlemleri 350 ₺ 1700 ₺ 2150 ₺

Toplam 2400 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 2400 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 2400 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 4450 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1/ B2: 1700 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri 350 ₺ - 350 ₺
A2 - Köprülü Vinçle Elleçleme 350 ₺ 1400 ₺ 1750 ₺

Toplam 2100 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1400 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite350 ₺-350 ₺
B1 - Endüstriyel Forklift Kullanımı350 ₺1600 ₺1950 ₺

Toplam2300 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite350 ₺-350 ₺
B2 - Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı350 ₺1600 ₺1950 ₺

Toplam2300 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite350 ₺-350 ₺
B3 - Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı350 ₺1525 ₺1875 ₺

Toplam2225 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite350 ₺-350 ₺
B4 - Endüstriyel Çekici Kullanımı350 ₺1275 ₺1625 ₺

Toplam1975 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite350 ₺-350 ₺
B5 - Sapancılık350 ₺1375 ₺1725 ₺

Toplam2075₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1-1600 ₺  B2-1600 ₺   B3-1525 ₺   B4-1275 ₺   B5-1375 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 350 ₺ - 350 ₺
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri 350 ₺ 3350 ₺ 3700 ₺

Yeterlilik için min. Ücret bedeli 4050 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 300 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 3350 ₺

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

Sınav ücretlerine KDV dâhildir.

Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

Sınav ücretleri TL cinsindendir.

Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.

Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava mücbir sebep bildirmeksizin katılmayan adaylar sınavdan başarısız sayılır ve 1 sınav hakkını kaybeder. Sınav ücreti iade edilmez.

Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.Başa Dön