Belgelendirme Süreci

Borçelik Teknik Akademi’nin yetki kapsamında ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterlilikler içindeki mesleklerden; hangisi veya hangilerinin kapsamı ile örtüştüğü / uygun olduğu belirlenir.

Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, sınav ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontunun Borçelik Teknik Akademi’ye elden veya kargo ile ulaştırılmasıyla başvuru alınır.

Web sitemizden Online Başvuru alınabildiği gibi yine web sitemizden indirilebilen Belgelendirme Başvuru Formu ile de başvurular alınmaktadır.

Belgelendirme personeli tarafından Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştırılan ıslak imzalı Başvuru Formu ve diğer evrakların kontrolü yapılarak, değerlendirme sonuçlandırılır.

Vidco yazılımına aktarılan tüm başvurusu onaylanan yeterli aday sayılarına ulaşıldığında ilgili kişilere Sınav Takvimi web sitemizdeki Sorgula/Sınav Takvimi alanından ve/veya SMS yolu ile duyurulur.

Adayın kendisine bildirilen planlanan sınav gün ve saatinde ilgili sınav merkezinde hazır bulunması gerekmektedir.

Adayın belirtilen zamanda olamaması durumunda sınav hakkı kaybedilmiş sayılır.

Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere web sitemizdeki Sektörler alanındaki belgelendirilmek istenen mesleklere ait Belgelendirme Programları'ndan ulaşılabilir.

Sınavlarda ilgili tüm birimlerden başarılı olan aday belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları Borçelik Teknik Akademi tarafından MYK portalına yüklenir. MYK tarafından basılan Mesleki Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştığında imzalanarak kişiye teslim edilir.

Belgenin teslimi için adayın MYK sertifika masrafı ücretini Borçelik Teknik Akademi web sitesindeki banka hesabına yatırması gerekmektedir. Banka hesabına yatırıldığı teyit edilen adayların isimleri MYK Kurumuna iletilir.

1 hafta içerisinde MYK tarafından benzersiz MYK Numarası, Belge Sorgulama, özel baskılı kağıtlar, karekod uygulamaları ile sahtecilik riskini azaltacak şekilde tasarlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kartı Borçelik Teknik Akademi’ye ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde adayın Başvuru Formu'nda belirtilmiş Belge Teslimat bilgilerine göre kendilerine veya bağlı oldukları firma yetkilisine Belgelendirme Yöneticisi tarafından imzalanan ve hologramı yapıştırılan belgeleri teslim edilir/gönderilir.

Geri Ödeme Teşvik’i yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı taktirde teşvikten yararlanır.

SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimini görmek için aşağıya tıklayınız.


SINAV KURALLARI

PERFORMANS SINAV KURALLARI
 • Sınava geçerli bir kimlik belgesi ile gelmeyen adaylar sınava giremezler.

 • Sınava katılan tüm adaylar, ad soyadlarını ve T.C kimlik numaralarını sesli olarak söyleyerek kameraya kendilerini tanıtmak zorundadır.

 • Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 • Sınav süresince, takip edilmenizi sağlamak amacıyla size verilen yelekleri giymek zorundasınız. (Kaynak sınavları hariç) (koronavirüs sürecinde yelek giyilmeyecektir.)

 • Sınavınız süresince mesleğinizin gerektirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak zorundasınız. Kendinizin veya çevrenizdekilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğünüzde, değerlendirici tarafından sınavınız durdurulacaktır.

 • Sınav süresince adayların, soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.

 • Adayların, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece, haberleşme araçları, kayıt cihazları ve bilgisayar özelliği olan cihazları kullanmaları yasaktır. Sınav süresince cep telefonlarınız kapalı olacaktır.

 • Sınav başladıktan sonra adayların sınav alanından dışarı çıkmaları yasaktır.

 • Sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

 • Teknik ölçüm gerektiren performans sınavlarında teknik ölçüm sonucu kamerayla görüntülenemeyecek durumda ise, aday tarafından ölçüm değeri sesli olarak söylenecek gerekiyorsa kayıt altına alınacaktır.

 • Performans sınavı esnasında sırasını bekleyen adaylar, sınavı devam eden adayı göremeyecek bir mesafede beklemelidir, aksi olması durumunda kopya çekmiş kabul edilerek sınavdan ‘‘BAŞARISIZ’’ sayılacaktır.

 • Soru Kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz. Hatalı bir durum varsa Sınav Görevlilerine başvurunuz.

 • Sınav süresi ve başarı koşulları kitapçığınızın ön sayfasında yazmaktadır.

 • Sınavınız, Değerlendiricinin “Sınav Başlamıştır” ifadesi ile başlayacaktır.

 • Sınavınız “Sınavımı Tamamladım” ifadeniz veya Değerlendiricinin “Sınavınız Sona Ermiştir” ifadesi ile tamamlanacaktır.

 • Aday, itiraz ve şikâyetlerini kuruluşun web adresi üzerinden yapabilir.

TEORİK KURALLAR
 • Sınav başladıktan sonra hiçbir aday sınav alanına alınmaz.

 • Adayların sınav alanına; delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

 • Adayların, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece, haberleşme araçları, kayıt cihazları ve bilgisayar özelliği olan cihazları kullanmaları yasaktır. Sınav süresince cep telefonlarınız kapalı olacaktır.

 • Sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

 • Adaylar, sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.

 • Sınav süresince adayların, soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir.

 • Adaylar, sınav düzenini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunurlarsa sınav salonundan çıkartılarak ‘‘BAŞARISIZ’’ sayılacaktır.

 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adaylar sınavdan ‘‘BAŞARISIZ’’ sayılır. Sınav görevlileri kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

 • Soru Kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz. Hatalı bir durum varsa Sınav Görevlilerine başvurunuz. Soru Kitapçığının ve Optik cevap anahtarının ilgili kısımlarını imzalayınız.

 • Cevaplarınızı, size verilen optik cevap anahtarına işaretleyiniz. Kitapçık üzerine işaretlenen cevaplar kabul edilmeyecektir. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

 • Optik cevap anahtarı üzerine aynı soru için birden fazla işaretleme yapılırsa bu sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 • Sınav sonrasında, Kitapçıklar toplanacak ve incelenecektir. Kitapçığınızın eksik sayfası çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 • Sınav soru sayıları, sınav süreleri ve başarı koşulları kitapçığınız ön sayfasında yazmaktadır.

 • Sınavınız, Sınav görevlisinin ‘‘Sınav Başlamıştır’’ ifadesi ile başlayacaktır.

 • Aday, sınavı sonlandırmak istediğinde, sınav görevlisine bildirerek yerinden kalkmadan beklemelidir.

 • Aday, itiraz ve şikâyetlerini kuruluşun web adresi üzerinden yapabilir.

TEŞVİKLER

Geri Ödeme Teşviki Hakkında

 • Bu teşvik, yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

 • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

 • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır.

 • Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı takdirde teşvikten yararlanır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

 • Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Başvuru Prosedürü

Aday Başvuru Formu

T.C Kimlik Fotokopisi

Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu

Sağlık Raporu (Gerekli ise)

Yaş Hadlerine Uygun Personel İstihdam Edilmesi

  Belge Zorunluluğu ve Teşvikler
 • Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yürütülmektedir. Belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline 950 TL idari para cezası verilmektedir. Bu bedel her yıl yeniden değerleme oranınca güncellenmektedir.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin; 31.12.2021 tarihine kadar sınav ücreti ile belge masrafının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

 • Teşvikle İlgili Kısıtlar
 • Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa daha ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır. Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir. Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler bazında belirlenmektedir.

 • Kişi veya Kuruluşların Teşvikten Yararlanması – Tek Nokta Başvurusu
 • 3. kişi veya Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru Formu'nu doldurarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış kişilerin sınav ücretlerini ilgili 3. kişi veya Kuruluşun hesabına aktarır.

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda geri ödemenin ilgili 3. kişi veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ’na bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına aktarır.

 • 11 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvikten faydalanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.FİYAT LİSTESİ

Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111) 500 ₺ 2410 ₺ 2910 ₺

Toplam 3410 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B5 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 500 ₺ 2410 ₺ 2910 ₺

Toplam 3410 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B6 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 500 ₺ 2410 ₺ 2910 ₺

Toplam 3410 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B9 - Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 500 ₺ 2410 ₺ 2910 ₺

Toplam 3410 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti:750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2410 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B1- Direnç Nokta Kaynağı (21) 500 ₺ 2775 ₺ 3275₺

Toplam 3775 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Dikiş Direnç Kaynağı (22) 500 ₺ 2775 ₺ 3275 ₺

Toplam 3775 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2775 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 500 ₺ 2690 ₺ 3190 ₺

Toplam 3690 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B3 - Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 500 ₺ 2690 ₺ 3190 ₺

Toplam 3690 ₺
A1 - Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 500 ₺ - 500 ₺
B5 - Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 500 ₺ 2690 ₺ 3190 ₺

Toplam 3690 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 750 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 2690 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 500 ₺ - 500 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 500 ₺ - 500 ₺
A3- Üretim Organizasyonu, Çalışma Öncesi Ön Hazırlık ve Kontrol 500 ₺ 2225 ₺ 2725 ₺
A4- Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı 500 ₺ 2225 ₺ 2725 ₺

Toplam 6450 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 4450 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 500 ₺ - 500 ₺
A2- Kalite Yönetim Sistemi 500 ₺ - 500 ₺
A3 - Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme 500 ₺ 2400 ₺ 2900 ₺
A4- Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı 500 ₺ 2400 ₺ 2900 ₺

Toplam 6800 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 4800 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
13UY0148-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
13UY0148-3 / A2 Haddeleme İşlemleri 500 ₺ 3750 ₺ 4250 ₺

Yeterlilik için min. Ücret bedeli 4750 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti : 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 3750 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
13UY0148-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
13UY0148-4 / B2 Soğuk Haddeleme (T1+T2) 500+500 ₺ 3350₺ 4350 ₺

Yeterlilik için min. Ücret bedeli 4850 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 3350 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Giyotin Makasla Kesim 500 ₺ 2420 ₺ 2920 ₺

Toplam 3420 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Oksi-Gaz ile Kesim 500 ₺ 2420 ₺ 2920 ₺

Toplam 3420 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B3 - Şerit Testere ile Kesim 500 ₺ 2420 ₺ 2920 ₺

Toplam 3420 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B6 - Lazer Kesim 500 ₺ 2420 ₺ 2920 ₺

Toplam 3420 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B7 - Plazma Kesim 500 ₺ 2420 ₺ 2920 ₺

Toplam 3420 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2420 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Sac Kesme-Dilimleme 500 ₺ 2550 ₺ 3050 ₺

Toplam 3550 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Lazer Kesim 500 ₺ 2495 ₺ 2995 ₺

Toplam 3495 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B3 - Plazma Kesim 500 ₺2495 ₺ 2995 ₺

Toplam 3495 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1-2550 ₺   B2/B3-2495 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Pres 500 ₺ 2425 ₺ 2925₺

Toplam 3425 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 750 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 2425 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Abkant Pres 500 ₺ 2490 ₺ 2990 ₺

Toplam 3490 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B3 - Pres 500 ₺ 2490 ₺ 2990 ₺

Toplam 3490 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B4 - Punch Pres 500 ₺ 2490 ₺ 2990 ₺

Toplam 3490 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 750 ₺
Sınavlı Belge Yenileme Ücreti: 2490 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Önleyici Bakım 500 ₺ 2725 ₺ 3225 ₺

Toplam 3725 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Düzeltici Bakım 500 ₺ 2725 ₺ 3225 ₺

Toplam 3725 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 3725 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 3725 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 6950 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2725 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Önleyici Bakım 500 ₺ 2750 ₺ 3250 ₺

Toplam 3750 ₺
A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Düzeltici Bakım (T1+T2) 500 ₺+500 ₺ 2650 ₺ 3650 ₺

Toplam 4150 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 3750 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 4150 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 7400 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti:  B1-2750 ₺ - B2-2650 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B1 - Tornalama İşlemleri 500 ₺ 2550 ₺ 3050 ₺

Toplam 3550 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 500 ₺ - 500 ₺
B2 - Frezeleme İşlemleri 500 ₺ 2550 ₺ 3050 ₺

Toplam 3550 ₺
Alternatif 1: A1, B1: 3550 ₺
Alternatif 2: A1, B2: 3550 ₺
Alternatif 3: A1, B1, B2: 6600 ₺
Sınavsız Belge Yenileme Ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1/ B2: 2550 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri 500 ₺ - 500 ₺
A2 - Köprülü Vinçle Elleçleme 500 ₺ 2240 ₺ 2740 ₺

Toplam 3240 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 2240 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite500 ₺-500 ₺
B1 - Endüstriyel Forklift Kullanımı500 ₺2450 ₺2950 ₺

Toplam3450 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite500 ₺-500 ₺
B2 - Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı500 ₺2350 ₺2850 ₺

Toplam3350 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite500 ₺-500 ₺
B3 - Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı500 ₺2270₺2770 ₺

Toplam3270 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite500 ₺-500 ₺
B4 - Endüstriyel Çekici Kullanımı500 ₺1825 ₺2325 ₺

Toplam2825 ₺
A1 - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite500 ₺-500 ₺
B5 - Sapancılık500 ₺2020 ₺2520 ₺

Toplam3020 ₺
Sınavsız belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: B1-2450 ₺  B2-2350 ₺   B3-2270 ₺   B4-1825 ₺   B5-2020 ₺
Ulusal Yeterlilik ve Birimleri
Sınav Türü ve Ücreti
Teorik
Sınav
Performans
Sınavı
Toplam Birim Ücreti
12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 500 ₺ - 500 ₺
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri 500 ₺ 4850 ₺ 5350 ₺

Yeterlilik için min. Ücret bedeli 5850 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 750 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti: 4850 ₺

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

Sınav ücretlerine KDV dâhildir.

Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

Sınav ücretleri TL cinsindendir.

Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.

Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava mücbir sebep bildirmeksizin katılmayan adaylar sınavdan başarısız sayılır ve 1 sınav hakkını kaybeder. Sınav ücreti iade edilmez.

Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.Başa Dön