MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMLARI

MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMLARI

Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın bize gösterdiği yolda ilerler, genç işsizliğine çözüm olmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak adına meslek eğitimine önem veririz.

“Eğitimi desteklemenin bu memlekete yapılacak en büyük hizmet olduğuna hep inandım.”

ASIM KOCABIYIK

Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı

Meslek Lisesi öğrencilerinin, teknik yetkinliklerini kusursuzlaştırma parolası ile öğrencileri 11. sınıftan itibaren eğitiyor, alanında deneyim sahibi yetkin arkadaşlarımızın, öğrencilere kariyer yolculuğunda koçluk yapmalarını sağlarız. Öğrencilerin eğitim hayatlarının sonuna kadar eksiklerini tamamlamak üzere ek eğitimler, deneyim kazanmaları için etkili staj imkanları ile onları destekleriz.

11’inci Sınıf Eğitim Modülleri

Güvenle Hedefe Doğru

Öğrencilerin güçlü yanları konusunda farkındalık yaratarak kendilerine olan güvenlerini arttırmak, öğrencilerin birbirini farklı yönleri ile tanımasını sağlamak.

Zaman Yönetimi

Öğrencilere zamanı bilinçli bir şekilde yönetme becerisini kazandırmak, zaman yönetiminin anlamını kavramalarını sağlamak, önemli işlere öncelik vermeyi öğrenmelerine yardımcı olmak.

Sürekli Öğrenme ve Gelişme

Öğrencilere kendilerini sürekli geliştirmelerinin hayatlarına nasıl katkı sağlayacağını aktarmak, bu yönde bilinçlenmeleri, sürekli gelişmeleri ve öğrenmeleri için yaklaşımlar sunmak.

Sorumlu Vatandaşlık

Öğrencileri toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve sorumlu bireyler olmaları yönünde bilinçlendirmek.

12’inci Sınıf Koçluk Modülleri

Ekip Çalışması

Öğrencilerin ekip çalışması bilgilerini ve farkındalıklarını artırarak okullarında ve gelecekte dahil olacakları ekiplerde daha etkili olmalarına katkı sağlamak.

Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Öğrencilerin iş görüşmeleri için ön hazırlık yapmalarını ve mülakat sürecinde etki yaratmalarını sağlamak.

Problem Çözme Teknikleri

Öğrencilerin problem çözme bilgi ve becerilerini artırmak, iş yaşamında ve özel hayatlarında karşılaşacakları problemlere karşı "çözebilirim" yaklaşımı kazanmalarını sağlamak.

İş Etiği

Öğrencilerin iş ve özel hayatlarında etik bakış açısı kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri etik savunucuları olmaya teşvik etmek.

Meslek liseleri ile yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde teknik eğitmenlerin, öğrencilerine daha verimli eğitimler sunabilmesi için gereksinim duydukları konularda, eğitmen eğitim programları hazırlayarak meslek eğitimini desteklemeye özen gösteririz.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin başarılı teknisyenler olmaları için uzman kadrolarımızla okullarında aldıkları eğitimleri pekiştirecek eğitim programlarının yanı sıra, BTA uygulamalı eğitim alanlarında eğitmenlerin gözetiminde deneyim kazanmalarını da sağlarız.

Amacımız meslek lisesi öğrencilerine kariyer yolculuklarında destek olmak ve ülkemiz sanayisinin yetkin ve donanımlı eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu nedenle sanayi ve meslek liseleri iş birliklerini destekleriz.

Kız Öğrencilerin Mesleki Eğitimde Desteklenmesi

Science Expo “Meslekler Yarışıyor” Projesinin Desteklenmesi

Global işbaşı eğitim ağı üyeliği ile genç işsizliği sorununa çözüm üretilmesi

Başa Dön