Makine Sektörü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerde yer verilen tehlikeli ve çok tehlikeli işler arasında yer alan meslek dallarında çalışanların, mesleğine devam edebilmeleri için veya bu meslekler de yeni çalışmaya başlayacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şarttır.

Makine Sektörü yeterlilikleri ile, işyerlerinde verilen talimatlara, iş sağlığı ve güvenliği, çevre şartlarına uygun çalışan üretim, bakım ve onarım işlemlerinde makine, alet, donanım ve sistemlerin verimli bir şekilde kullanarak işin sürekliliğini sağlayacak personellerin niteliklendirilmesi sağlanmaktadır.

10UY0002-3 REV.03
MAKİNE BAKIMCI (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite


B1 Önleyici Bakım


B2 Düzeltici Bakım

10UY0002-4 REV.03
MAKİNE BAKIMCI (Seviye 4)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite


B1 Önleyici Bakım


B2 Düzeltici Bakım

14UY0202-3 REV.01
NC-CNC TEZGAH İŞÇİSİ (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite


B1 Tornalama İşlemleri


B2 Frezeleme İşlemleri

Başa Dön