MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME

İş'te Uzmanlaşmanın Adresi

Mesleki Yeterlilik Belgesi BTA’dan alınır!

Borçelik Teknik Akademi olarak hizmet verdiğimiz tüm sektörler için çalışanların yetkinliğini ölçerek uluslararası geçerlilikteki Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmayı hedeflemekteyiz.

MYK BELGESİ’NİN İŞVEREN İÇİN AVANTAJLARI

 • Nitelikli eleman çalıştırma.

 • İş kazası riskinin azalması.

 • Cezai yaptırımlara maruz kalmama.

 • Geri ödeme sistemi ile belge için gerekli harcamaların devlet tarafından geri ödenmesi.

 • SGK işveren teşviğinden yararlanma.

MYK BELGESİ’NİN ÇALIŞAN İÇİN AVANTAJLARI

 • Nitelikli iş gücüne katkı.

 • Yurt içi ve yurt dışında geçerli belge sahibi olma.

 • İş’te uzmanlaşma ile iş kazası riskini düşürme.

 • Yasal zorunluluğa uyulduğu için iş kaybı ihtimalinin azalması.

 • Kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi.

 • Mesleki özelliklerin standardizasyonu.

 • Yetkinliği kanıtlanmış çalışanların iş bulma imkanının artması.

POLİTİKALAR

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME POLİTİKASI

  Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü faaliyetlerini, Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Kurumsal Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikamız ve Değerlerimiz doğrultusunda;

 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kanunu mevzuatı gerekliliklerine, MYK ve TÜRKAK Rehberlerine uyarak, adil, eşit, şeffaf, tarafsız ve güvenilir bir şekilde yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 • Personel Belgelendirme Sistemi sayesinde, ulusal yeterlilik normlarında ülke ve sektörün ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ilgili sektörlerde tercih edilen nitelikli insan gücünün oluşturulmasını sağlamayı,

 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan bütün personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli her türlü kaynağı ayırmayı,

 • Tüm çalışanlar ile kanıtlara dayalı kararlar vererek kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamayı,

 • Kurumsal kimliğimiz ve teknolojik altyapımız ile ulaşılabilir hizmet vermeyi,

 • İtiraz ve şikayetleri tarafsız, adil bir şekilde ele almayı,

 • Süreçlerimizde bağımsız, tarafsızlık risk analizinin güvenilirliğini ön planda tutarak Borçelik Teknik Akademi’yi “her zaman tercih edilir” kılmayı ve marka güvenilirliğimizi sağlamayı, taahhüt ediyoruz.

Kerem ÇAKIR

Genel Müdür

Rev.:1 08.11.2019

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ TARAFSIZLIK, GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI

  BORÇELİK Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. yönetimi, Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’nün tüm organizasyonu olarak;

 • Belgelendirme Politikamız ve Prosedürlerimiz çerçevesinde hizmetlerimizi yetki alınmış ulusal yeterlilikler kapsamı içinde adil, eşit, şeffaf, tarafsız, güvenilir sunmayı,

 • Başvuru sahibi ve adayların işlemlerini haksız olarak zorlaştırıcı, engelleyici ve hızlandırıcı uygulamalarda bulunmayacağımızı,

 • Başvuru, sınav, belgelendirme, itiraz ve şikayet yöntemlerimizi tanımlayarak şeffaf bir şekilde web sitemizde yayınlayacağımızı,

 • Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan tüm adayların, belgelendirilmiş personel ve ilgili tüm taraflar için oluşturulan bütün bilgilerini, kayıtlarını, sözleşmelerini, beyanlarını gizlilik ve güvenliği sağlanmış ortam ve koşullarda saklamayı,

 • Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’nün, herhangi bir çıkar çatışmasına yol açabilecek kişi, kurum ve uygulamalardan kaçınacağımızı, belgelendirme hizmeti verdiğimiz kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı,

 • Belgelendirme faaliyetlerinde her nereden gelirse gelsin maddi, manevi hiçbir baskının alınan olumlu ya da olumsuz kararları değiştirmeyeceğini; başvuru sahibine, şirketinin ilişkili kuruluşlarının sunduğu eğitim ve hizmetlerden yararlanma önşartı sürülmemesini veya yararlanması durumunda ayrıcalıklı/öncelikli kazanım sağlanacağı algısının yaratılmamasını, belgelendirme konusunda tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

 • Belge talebinde bulunan başvuru sahibi ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmamız durumunda (çalışan, müşteri, tedarikçi akraba, arkadaş, vs.) belgelendirme faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında karar alınmasında etkili olmayacağımızı,

 • Bir ilişkinin, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmayacağını, Tarafsızlık Yönetimi ve Risk Değerlendirmesi Prosedürümüze göre faaliyetlerimizi yürüteceğimizi,

 • Belgelendirme başvurularının hizmet şartlarında mali şart, herhangi bir kurum veya kuruluşlara üyeliği gibi sınırlamalarda bulunmayacağımızı,

 • Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart, yönetmelik ve rehberlerin gerektirdiği tüm kurallara göre hizmet edeceğimizi,

 • Belgelendirme başvurularında Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. çalışanlarının başvurularını tarafsızlık ilkesi doğrultusunda Tarafsızlık Yönetimi ve Risk Değerlendirmesi Prosedürüne göre yürüteceğimizi,

 • İtiraz ve şikayetlerin herhangi bir etki altında kalmadan çözümlenerek sonuçlanacağını,

 • Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’nün mali sürdürülebilirliğinin sağlanacağını,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Kerem ÇAKIR

Genel Müdür

Rev.:1 08.11.2019

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME POLİTİKASI

  Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü faaliyetlerini,

  Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Kurumsal Kalite, İş Sağlığı&Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikamız ve Değerlerimiz doğrultusunda;

 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kanunu mevzuatı gerekliliklerine ve MYK ve TÜRKAK Rehberlerine uyarak, adil, eşit, şeffaf, tarafsız ve güvenilir bir şekilde yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 • Personel Belgelendirme Sistemi sayesinde, ulusal yeterlilik normlarında ülke ve sektörün ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ilgili sektörlerde tercih edilen nitelikli insan gücünün oluşturulmasını sağlamayı,

 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan bütün personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli her türlü kaynağı ayırmayı,

 • Tüm çalışanlar ile kanıtlara dayalı kararlar vererek kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamayı,

 • Kurumsal kimliğimiz ve teknolojik altyapımız ile ulaşılabilir hizmet vermeyi,

 • İtiraz ve şikayetleri tarafsız, adil bir şekilde ele almayı,

 • Süreçlerimizde bağımsız, tarafsızlık risk analizinin güvenilirliğini ön planda tutarak Borçelik Teknik Akademi’yi “her zaman tercih edilir” kılmayı ve marka güvenilirliğimizi sağlamayı, taahhüt ediyoruz.

Kerem ÇAKIR

Genel Müdür

Rev.:1 08.11.2019

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ TARAFSIZLIK, GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI

  BORÇELİK Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. yönetimi, Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’nün tüm organizasyonu olarak;

 • Belgelendirme Politikamız ve Prosedürlerimiz çerçevesinde hizmetlerimizi yetki alınmış ulusal yeterlilikler kapsamı içinde adil, eşit, şeffaf, tarafsız, güvenilir sunmayı,

 • Başvuru sahibi ve adayların işlemlerini haksız olarak zorlaştırıcı, engelleyici ve hızlandırıcı uygulamalarda bulunmayacağımızı,

 • Başvuru, sınav, belgelendirme, itiraz ve şikayet yöntemlerimizi tanımlayarak şeffaf bir şekilde web sitemizde yayınlayacağımızı,

 • Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan tüm adayların, belgelendirilmiş personel ve ilgili tüm taraflar için oluşturulan bütün bilgilerini, kayıtlarını, sözleşmelerini, beyanlarını gizlilik ve güvenliği sağlanmış ortam ve koşullarda saklamayı,

 • Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’nün, herhangi bir çıkar çatışmasına yol açabilecek kişi, kurum ve uygulamalardan kaçınacağımızı, belgelendirme hizmeti verdiğimiz kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağımızı,

 • Belgelendirme faaliyetlerinde her nereden gelirse gelsin maddi, manevi hiçbir baskının alınan olumlu ya da olumsuz kararları değiştirmeyeceğini; başvuru sahibine, şirketinin ilişkili kuruluşlarının sunduğu eğitim ve hizmetlerden yararlanma önşartı sürülmemesini veya yararlanması durumunda ayrıcalıklı/öncelikli kazanım sağlanacağı algısının yaratılmamasını, belgelendirme konusunda tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

 • Belge talebinde bulunan başvuru sahibi ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmamız durumunda (çalışan, müşteri, tedarikçi akraba, arkadaş, vs.) belgelendirme faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında karar alınmasında etkili olmayacağımızı,

 • Bir ilişkinin, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmayacağını, Tarafsızlık Yönetimi ve Risk Değerlendirmesi Prosedürümüze göre faaliyetlerimizi yürüteceğimizi,

 • Belgelendirme başvurularının hizmet şartlarında mali şart, herhangi bir kurum veya kuruluşlara üyeliği gibi sınırlamalarda bulunmayacağımızı,

 • Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart, yönetmelik ve rehberlerin gerektirdiği tüm kurallara göre hizmet edeceğimizi,

 • Belgelendirme başvurularında Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. çalışanlarının başvurularını tarafsızlık ilkesi doğrultusunda Tarafsızlık Yönetimi ve Risk Değerlendirmesi Prosedürüne göre yürüteceğimizi,

 • İtiraz ve şikayetlerin herhangi bir etki altında kalmadan çözümlenerek sonuçlanacağını,

 • Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü’nün mali sürdürülebilirliğinin sağlanacağını,

Kerem ÇAKIR

Genel Müdür

Rev.:1 08.11.2019

Başa Dön