Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektörü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerde yer verilen tehlikeli ve çok tehlikeli işler arasında yer alan meslek dallarında çalışanların, mesleğine devam edebilmeleri için veya bu meslekler de yeni çalışmaya başlayacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şarttır.

Kapsam listemizde yer alan Plastik Enjeksiyon Elemanı yeterliliği ile, işyerlerinde verilen talimatlara, iş sağlığı ve güvenliği, çevre şartlarına uygun çalışan, plastik ürün üretmek için ham madde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile üretim yapılmasını sağlayacak personellerin niteliklendirilmesi sağlanmaktadır.

12UY0069-3 REV.03
PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma


A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri

Başa Dön