Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektörü

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerde yer verilen tehlikeli ve çok tehlikeli işler arasında yer alan meslek dallarında çalışanların, mesleğine devam edebilmeleri için veya bu meslekler de yeni çalışmaya başlayacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şarttır.

Metal Sektörü yeterlilikleri ile, işyerlerinde verilen talimatlara, iş sağlığı ve güvenliği, çevre şartlarına uygun çalışan, metallerin kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini ve şekillendirilmesini sağlayacak personellerin niteliklendirilmesi sağlanmaktadır.

11UY0010-3 REV.04 ÇELİK KAYNAKÇISI (Seviye 3)

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0015-4 REV.03 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI (Seviye 4)

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)

11UY0016-4 REV.03 KAYNAK OPERATÖRÜ (Seviye 4)

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

13UY0150-3 REV.00 ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ (Seviye 3)

A1 Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2 Kalite Yönetim Sistemi

A3 Üretim Organizasyonu, Çalışma Öncesi Ön Hazırlık ve Kontrol

A4 Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı

13UY0150-4 REV.00 ENDÜSTRİYEL FIRIN İŞÇİSİ (Seviye 4)

A1 Endüstriyel Fırın İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2 Kalite Yönetim Sistemi

A3 Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme

A4 Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı

13UY0148-3 REV.00 HADDECİ (Seviye 3)

A1 Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2 Kalite Yönetim Sistemi

A3 Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol

A4 Haddeleme İşlemi

13UY0148-4 REV.00 HADDECİ (Seviye 4)

A1 Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2 Kalite Yönetim Sistemi

A3 Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık Ve Kontrol İşlemlerini Yapma Ve Denetleme

A4 Haddeleme İşlemi

12UY0083-3 REV.02 METAL KESİMCİ (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1 Giyotin Makasla Kesim

B2 Oksi-Gaz ile Kesim

B3 Şerit Testere ile Kesim

B6 Lazer Kesim

B7 Plazma Kesim

12UY0084-4 REV.02 METAL KESİM OPERATÖRÜ (Seviye 4)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1 Sac Kesme-Dilimleme

B2 Lazer Kesim

B3 Plazma Kesim

12UY0086-3 REV.02 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B2 Pres

12UY0087-4 REV.02 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ (Seviye 4)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1 Abkant Pres

B3 Pres

B4 Punch Pres

Makine Sektörü yeterlilikleri ile, işyerlerinde verilen talimatlara, iş sağlığı ve güvenliği, çevre şartlarına uygun çalışan üretim, bakım ve onarım işlemlerinde makine, alet, donanım ve sistemlerin verimli bir şekilde kullanarak işin sürekliliğini sağlayacak personellerin niteliklendirilmesi sağlanmaktadır.

10UY0002-3 REV.03 MAKİNE BAKIMCI (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1 Önleyici Bakım

B2 Düzeltici Bakım

10UY0002-4 REV.03 MAKİNE BAKIMCI (Seviye 4)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1 Önleyici Bakım

B2 Düzeltici Bakım

14UY0202-3 REV.01 NC-CNC TEZGAH İŞÇİSİ (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B1 Tornalama İşlemleri

B2 Frezeleme İşlemleri

Ulaştırma ve Lojistik yeterlilikleri ile, işyerlerinde verilen talimatlara, iş sağlığı ve güvenliği, çevre şartlarına uygun çalışan, her türlü yükü kaldırma, taşıma, boşaltma ve istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlayacak personellerin niteliklendirilmesi sağlanmaktadır.

15UY0205-3 REV.00 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

13UY0145-3 REV.03 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A2 İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım

B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı

B3 Sapancılık

Kapsam listemizde yer alan Plastik Enjeksiyon Elemanı yeterliliği ile, işyerlerinde verilen talimatlara, iş sağlığı ve güvenliği, çevre şartlarına uygun çalışan, plastik ürün üretmek için ham madde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile üretim yapılmasını sağlayacak personellerin niteliklendirilmesi sağlanmaktadır.

12UY0069-3 REV.02 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (Seviye 3)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri

BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY0010-3/Rev.04/ Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 12/04/2011
 • REVİZYON TARİHİ : 21/11/2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 10 1-2 dk %60
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 10 1-2 dk %50
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 10 1-2 dk %50
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 10 1-2 dk %50
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 10 1-2 dk %50
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) %80
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) %80
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) %80
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği 3 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntem kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Başvurular, (BTA) BELGELENDİRME BÖLÜMÜ’ nün http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online başvurularda başvuru sahibi, kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru sahibi, bundan sonraki adımları oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresi ile takip eder.

Başvuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, özel ihtiyaçları (okuma yardımı, tercüman,.vb.), başvuru türü, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, çalışma durumu ve işyeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bölümler ve diğer bölümlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden oluşturulan F09.06-01 nolu Başvuru Formu’nu imzalar.

Başvuruları belgelendirme personeli alır ve gerektiğinde adayı başvuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel başvurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Başvuru Formları Başvuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bölümüne teslim edilir, tüm başvurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

• Başvuru Formu
• Kimlik fotokopisi
• Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olması,
 • c) Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d) Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeleradresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Aşağıdaki belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu Karar Verici tarafından düzenlenerek karara bağlanır.

 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

Aşağıdaki belirtilen durumların ortaya çıkması halinde F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu Karar Verici tarafından düzenlenerek karara bağlanır.

 • • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,
 • • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge geri çekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini https://borcelik.voc-tester.com/itiraz-sikayet adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://belgelendirme.borcelikteknikakademi.com/kurumsal/politikalarimiz/ adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY0015-4/Rev.03/ Direnc¸ Kaynak Ayarcısı (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 12/07/2011
 • REVİZYON TARİHİ : 21/11/2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı Ve Gu¨venligˆi

Seçmeli Birimler

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 10 1-2 dk %60
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) 10 1-2 dk %50
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22) 10 1-2 dk %50
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) %80
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22) %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği 6 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntem kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 14732 Madde 4.1’e göre muayene edilir. Muayene sonucunda numunenin başarılı olması gerekmektedir.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Başvurular, (BTA) BELGELENDİRME BÖLÜMÜ’ nün http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online başvurularda başvuru sahibi, kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru sahibi, bundan sonraki adımları oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresi ile takip eder.

Başvuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, özel ihtiyaçları (okuma yardımı, tercüman,.vb.), başvuru türü, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, çalışma durumu ve işyeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bölümler ve diğer bölümlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden oluşturulan F09.06-01 nolu Başvuru Formu’nu imzalar.

Başvuruları belgelendirme personeli alır ve gerektiğinde adayı başvuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel başvurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Başvuru Formları Başvuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bölümüne teslim edilir, tüm başvurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

• Başvuru Formu
• Kimlik fotokopisi
• Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDİRME BÖLÜMÜ belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Aşağıdaki belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu Karar Verici tarafından düzenlenerek karara bağlanır.

 • • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

Aşağıdaki belirtilen durumların ortaya çıkması halinde F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu Karar Verici tarafından düzenlenerek karara bağlanır.

 • • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,
 • • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi halinde belge geri çekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya bir kaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06.-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri v e diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY0016-4/Rev.03/ Kaynak Operato¨ru¨ (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 12.07.2011
 • REVİZYON TARİHİ : 21.11.2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Bu yeterlilik yu¨ksek basınc¸ altında c¸alıs¸an kaynak operato¨rlerine uygulanmaz.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynagˆı ic¸in kaynak operato¨rlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı.

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi

Seçmeli Birimler

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynagˆı (MIG Kaynagˆı) (131)
11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynagˆı (MAG Kaynagˆı) (135)
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynagˆı (TIG Kaynagˆı) (141)

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden bas¸arılı olması zorunludur. TS EN ISO 14732 standardındaki go¨sterimle yeterliligˆi belgesinde yazılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
11UY0010-3/A1 Kaynak I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi 10 1-2 dk %60
11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynagˆı (MIG Kaynagˆı) (131) 10 1-2 dk %50
11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynagˆı (MAG Kaynagˆı) (135) 10 1-2 dk %50
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynagˆı (TIG Kaynagˆı) (141) 10 1-2 dk %50
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynagˆı (MIG Kaynagˆı) (131) %80
11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynagˆı (MAG Kaynagˆı) (135) %80
11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynagˆı (TIG Kaynagˆı) (141) %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildigˆi u¨zere belgenin gec¸erliligˆi 6 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve as¸agˆıda tanımlanan yo¨ntem kullanılarak degˆerlendirmeye tabi tutulur;

6 yıl su¨renin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Adayın kaynak yaptıgˆı numunesi TS EN ISO 14732 Madde 4.1’ e go¨re muayene edilir. Muayene sonucunda numunenin bas¸arılı olması gerekmektedir.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir. Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder

Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

• Başvuru Formu
• Kimlik fotokopisi
• Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız
 • f) Belge, logo/marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgihttp://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri v e diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0084-4/Rev.02/ Metal Kesim Operato¨ru¨ (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 10.10.2012
 • REVİZYON TARİHİ : 12.09.2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün

• Adayların, sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

12UMS0237-4 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Metal Kesim Operato¨ru¨ (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0084-4/A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite 25 1,5 dk %60
12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme 10 1,5 dk %60
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim 10 1,5 dk %60
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim 10 1,5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme %80
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim %80
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0083-3/Rev.02/ Metal Kesimci (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 10.10.2012
 • REVİZYON TARİHİ : 12.09.2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün

• Adayların, sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

12UY0083-3/A1 I·s¸ Sagˆligˆi ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
12UY0083-3/B3 S¸erit Testere ile Kesim
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Metal Kesimci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0083-3/A1 I·s¸ Sagˆligˆi ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite 25 1,5 dk %60
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim 10 1,5 dk %60
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim 10 1-2 dk %60
12UY0083-3/B3 S¸erit Testere ile Kesim 10 1,5 dk %60
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim 10 1,5 dk %60
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim 10 1,5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim %80
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim %80
12UY0083-3/B3 S¸erit Testere ile Kesim %80
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim %80
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0086-3/Rev.02/ Metal Levha I·s¸leme Tezga^h I·s¸c¸isi (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 10.10.2012
 • REVİZYON TARİHİ : 12.09.2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin

• Adayların, sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

12UMS0238-3 Metal Levha I·s¸leme Tezga^h Operato¨ru¨ Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

12UY0086-3/ A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0086-3/ B2 Pres

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Metal Levha I·s¸leme Tezga^h Operato¨ru¨ (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0086-3/ A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite 25 1,5 dk %60
12UY0086-3/ B2 Pres 10 1,5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
12UY0086-3/ B2 Pres %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://belgelendirme.borcelikteknikakademi.com/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir. Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0087-4/Rev.02/ Metal Levha I·s¸leme Tezga^h Operato¨ru¨ (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 10.10.2012
 • REVİZYON TARİHİ : 12.09.2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün

• Adayların, sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

12UMS0238-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

12UY0086-3/A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite

Seçmeli Birimler

12UY0087-4/ B1 Abkant Pres
12UY0087-4/ B3 Pres
12UY0087-4/ B4 Punch Pres

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Metal Levha I·s¸leme Tezga^h Operato¨ru¨ (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0086-3/A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite 25 1,5 dk %60
12UY0087-4/ B1 Abkant Pres 10 1,5 dk %60
12UY0087-4/ B3 Pres 10 1,5 dk %60
12UY0087-4/ B4 Punch Pres 10 1,5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
12UY0087-4/ B1 Abkant Pres %80
12UY0087-4/ B3 Pres %80
12UY0087-4/ B4 Punch Pres %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

13UY0148-3/Rev.00/ Haddeci (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 10/04/2013
 • REVİZYON TARİHİ : -

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve c¸alıs¸anların Haddeci (Seviye 3) meslegˆindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, gec¸erli ve gu¨venilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıs¸tır.

Bu c¸alıs¸ma; aynı zamanda egˆitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kurulus¸ları ic¸in referans niteligˆindedir.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

10UMS0043-3 Haddeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

13UY0148-3/A1 Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
13UY0148-3/A2 Kalite Yönetim Sistemleri
13UY0148-3/A3 Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol
13UY0148-3/A4 Haddeleme İşlemi

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

- Teorik sınavlar, yeterlilik birimlerinin ilgili o¨gˆrenme c¸ıktılarını kapsayacak s¸ekilde du¨zenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar uygulama ile o¨lc¸u¨len o¨gˆrenme c¸ıktılarından sınava tabi tutulur ve degˆerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bo¨lu¨mlerinin birinden bas¸arılı olan fakat digˆer bo¨lu¨mu¨nden bas¸arısız olanlar 1 yıl ic¸inde tekrar sınav bas¸vurusunda bulundugˆu takdirde bas¸arılı oldugˆu bo¨lu¨mden muaf tutulur.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
13UY0148-3/A1 Hadde I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Yo¨netim Sistemleri 17 1,5-2 dk %70
13UY0148-3/A2 Kalite Yo¨netim Sistemleri 10 1,5-2 dk %70
13UY0148-3/A3 Hadde I·s¸ Organizasyonu, O¨n Hazırlık ve Kontrol 10 1,5-2 dk %60
13UY0148-3/A4 Haddeleme I·s¸lemi 15 1,5-2 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
13UY0148-3/A3 Hadde I·s¸ Organizasyonu, O¨n Hazırlık ve Kontrol %80
13UY0148-3/A4 Haddeleme I·s¸lemi %80

Performansa dayalı sınavın su¨resi, gerc¸ek uygulama s¸artlarındaki su¨reye kars¸ılık gelmelidir.
Yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in adayın birimlerin tu¨mu¨nden bas¸arılı olması gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi, belgenin du¨zenlendigˆi tarihte bas¸lar. Belge, haddecinin 24 aydan daha fazla haddecilik is¸ine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl gec¸erlidir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir. Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri v e diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

13UY0148-4/Rev.00/ Haddeci (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 10/04/2013
 • REVİZYON TARİHİ : -

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve c¸alıs¸anların Haddeci (Seviye 4) meslegˆindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, gec¸erli ve gu¨venilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıs¸tır.

Bu c¸alıs¸ma; aynı zamanda egˆitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kurulus¸ları ic¸in referans niteligˆindedir.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Bas¸vurusu ic¸in gereken o¨n s¸art yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

10UMS0043-4 Haddeci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

13UY0148-4/A1 Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
13UY0148-4/A2 Kalite Yönetim Sistemleri
13UY0148-4/A3 Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme
13UY0148-4/A4 Haddeleme İşlemi

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından bas¸arılı olması gereklidir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

- Teorik sınavlar, yeterlilik birimlerinin ilgili o¨gˆrenme c¸ıktılarını kapsayacak s¸ekilde du¨zenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar uygulama ile o¨lc¸u¨len o¨gˆrenme c¸ıktılarından sınava tabi tutulur ve degˆerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bo¨lu¨mlerinin birinden bas¸arılı olan fakat digˆer bo¨lu¨mu¨nden bas¸arısız olanlar 1 yıl ic¸inde tekrar sınav bas¸vurusunda bulundugˆu takdirde bas¸arılı oldugˆu bo¨lu¨mden muaf tutulur.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
13UY0148-4/A1 Hadde I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Yo¨netim Sistemleri 17 1,5-2 dk %70
13UY0148-4/A2 Kalite Yo¨netim Sistemleri 10 1,5-2 dk %70
13UY0148-4/A3 Hadde I·s¸ Organizasyonu, O¨n Hazırlık ve Kontrol I·s¸lemlerini Yapma ve Denetleme 10 1,5-2 dk %60
13UY0148-4/A4 Haddeleme I·s¸lemi 15 1,5-2 dk %70
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
13UY0148-4/A3 Hadde I·s¸ Organizasyonu, O¨n Hazırlık ve Kontrol I·s¸lemlerini Yapma ve Denetleme %80
13UY0148-4/A4 Haddeleme I·s¸lemi %80

Performansa dayalı sınavın su¨resi, gerc¸ek uygulama s¸artlarındaki su¨reye kars¸ılık gelmelidir.
Yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in adayın birimlerin tu¨mu¨nden bas¸arılı olması gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi, belgenin du¨zenlendigˆi tarihte bas¸lar.

Belge, Haddecinin 24 aydan daha fazla Haddecilik is¸ine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl gec¸erlidir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://belgelendirme.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir. Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

13UY0150-3/Rev.00/ Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isi (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 10/04/2013
 • REVİZYON TARİHİ : -

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve c¸alıs¸anların Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isi (Seviye 3) meslegˆindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, gec¸erli ve gu¨venilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıs¸tır.

Bu c¸alıs¸ma; aynı zamanda egˆitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kurulus¸ları ic¸in referans niteligˆindedir.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Bas¸vurusu ic¸in gereken o¨n s¸art yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

10UMS0044-3 Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

13UY0148-4/A1 Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
13UY0148-4/A2 Kalite Yönetim Sistemleri
13UY0148-4/A3 Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme
13UY0148-4/A4 Haddeleme İşlemi

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından bas¸arılı olması gereklidir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de bas¸arılı olmaları s¸artı vardır

- Teorik sınavlar, yeterlilik birimlerinin ilgili o¨gˆrenme c¸ıktılarını kapsayacak s¸ekilde du¨zenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar uygulama ile o¨lc¸u¨len o¨gˆrenme c¸ıktılarından sınava tabi tutulur ve degˆerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bo¨lu¨mlerinin birinden bas¸arılı olan fakat digˆer bo¨lu¨mu¨nden bas¸arısız olanlar 1 yıl ic¸inde tekrar sınav bas¸vurusunda bulundugˆu takdirde bas¸arılı oldugˆu bo¨lu¨mden muaf tutulur.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
13UY0150-3/A1 Endu¨striyel Fırın I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Yo¨netim Sistemleri 16 1,5-2 dk %70
13UY0150-3/A2 Kalite Yo¨netim Sistemi 10 1,5-2 dk %70
13UY0150-3/A3 U¨retim Organizasyonu, C¸alıs¸ma O¨ncesi O¨n Hazırlık ve Kontrol 10 1,5-2 dk %60
13UY0150-3/A4 Endu¨striyel Fırının C¸alıs¸tırılması ve Kullanımı 15 1,5-2 dk %70
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
13UY0150-3/A3 U¨retim Organizasyonu, C¸alıs¸ma O¨ncesi O¨n Hazırlık ve Kontrol %80
13UY0150-3/A4 Endüstriyel Fırının Çalıştırılması ve Kullanımı %80

Performansa dayalı sınavın su¨resi, gerc¸ek uygulama s¸artlarındaki su¨reye kars¸ılık gelmelidir.
Yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in adayın birimlerin tu¨mu¨nden bas¸arılı olması gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi, belgenin du¨zenlendigˆi tarihte bas¸lar.
Belge, Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isinin 24 aydan daha fazla Endu¨striyel Fırın is¸c¸iligˆine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl gec¸erlidir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir. Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri v e diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

13UY0150-4/Rev.00/ Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isi (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 10/04/2013
 • REVİZYON TARİHİ : -

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve c¸alıs¸anların Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isi (Seviye 4) meslegˆindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, gec¸erli ve gu¨venilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıs¸tır

Bu c¸alıs¸ma; aynı zamanda egˆitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kurulus¸ları ic¸in referans niteligˆindedir.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Bas¸vurusu ic¸in gereken o¨n s¸art yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

10UMS0044-4 Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

13UY0150-4/A1 Endu¨striyel Fırın I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Yo¨netim Sistemleri
13UY0150-4/A2 Kalite Yo¨netim Sistemi
13UY0150-4/A3 Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme
13UY0150-4/A4 Endu¨striyel Fırının C¸alıs¸tırılması ve Kullanımı

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından bas¸arılı olması gereklidir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de bas¸arılı olmaları s¸artı vardır

- Teorik sınavlar, yeterlilik birimlerinin ilgili o¨gˆrenme c¸ıktılarını kapsayacak s¸ekilde du¨zenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar uygulama ile o¨lc¸u¨len o¨gˆrenme c¸ıktılarından sınava tabi tutulur ve degˆerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bo¨lu¨mlerinin birinden bas¸arılı olan fakat digˆer bo¨lu¨mu¨nden bas¸arısız olanlar 1 yıl ic¸inde tekrar sınav bas¸vurusunda bulundugˆu takdirde bas¸arılı oldugˆu bo¨lu¨mden muaf tutulur.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
13UY0150-4/A1 Endu¨striyel Fırın I·s¸lemlerinde I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Yo¨netim Sistemleri 17 1,5-2 dk %70
13UY0150-4/A2 Kalite Yo¨netim Sistemi 10 1,5-2 dk %70
13UY0150-4/A3 Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme 10 1,5-2 dk %60
13UY0150-4/A4 Endu¨striyel Fırının C¸alıs¸tırılması ve Kullanımı 15 1,5-2 dk %70
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
13UY0150-4/A3 Üretim İş Organizasyonu, Ön Hazırlık ve Kontrol İşlemlerini Yapma ve Denetleme %80
13UY0150-4/A4 Endu¨striyel Fırının C¸alıs¸tırılması ve Kullanımı %80

Performansa dayalı sınavın su¨resi, gerc¸ek uygulama s¸artlarındaki su¨reye kars¸ılık gelmelidir.
Yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in adayın birimlerin tu¨mu¨nden bas¸arılı olması gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi, belgenin du¨zenlendigˆi tarihte bas¸lar. Belge, Endu¨striyel Fırın I·s¸c¸isinin 24 aydan daha fazla Endu¨striyel Fırın is¸c¸iligˆine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl gec¸erlidir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

14UY0202-3/Rev.01/ NC-CNC Tezga^h I·s¸c¸isi (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 17/12/2014
 • REVİZYON TARİHİ : 09/10/2019

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik NC/CNC Tezga^h I·s¸c¸isi (Seviye 3) meslegˆinin egˆitim almıs¸ ve nitelik kazandırılmıs¸ kis¸iler tarafından yu¨ru¨tu¨lmesi ve c¸alıs¸malarda kalitenin artırılması ic¸in;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak

• Adayların, gec¸erli ve gu¨venilir bir belge ile mesleki yeterliligˆini kanıtlamasına olanak vermek

• Egˆitim sistemine, sınav ve belgelendirme kurulus¸larına referans ve kaynak olus¸turmak amacıyla hazırlanmıs¸tır

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Bas¸vurusu ic¸in gereken o¨n s¸art yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

11UMS0147-3 NC/CNC Tezga^h I·s¸c¸isi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

14UY0202-3/A1: I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite

Seçmeli Birimler

14UY0202-3/B1: Tornalama I·s¸lemleri
14UY0202-3/B2: Frezeleme I·s¸lemleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in A grubu yeterlilik birimlerinin tu¨mu¨nden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden bas¸arılı olması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
10UY0002-3/A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı Ve Gu¨venligˆi, C¸evre Ve Kalite 25 1,5 dk %60
14UY0202-3 /B1 Tornalama I·s¸lemleri 20 1,5 dk %60
14UY0202-3/B2 Frezeleme I·s¸lemleri 20 1,5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
14UY0202-3 /B1 Tornalama I·s¸lemleri %80
14UY0202-3 /B2 Frezeleme I·s¸lemleri %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir. Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

10UY0002-3/Rev.03/ Makine Bakımcı (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 28/09/2010
 • REVİZYON TARİHİ : 17/01/2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Bas¸vurusu ic¸in gereken o¨n s¸art yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

09UMS0010-3 Mekanik Bakımcı (Seviye 3)

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

10UY0002-3/A1: I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite

Seçmeli Birimler

10UY0002-3/B1: O¨nleyici Bakım
10UY0002-3/B2: Du¨zeltici Bakım

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in A grubu yeterlilik birimlerinin tu¨mu¨nden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden bas¸arılı olması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makine Bakımcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
10UY0002-3/A1: I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite 20 1,5 dk %60
10UY0002-3/B1: O¨nleyici Bakım 25 1,5 dk %60
10UY0002-3/B2: Du¨zeltici Bakım 20 1,5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
10UY0002-3/B1: O¨nleyici Bakım %80
10UY0002-3/B2: Du¨zeltici Bakım %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

10UY0002-4/Rev.03/ Makine Bakımcı (Seviye 4)

 • YAYIN TARİHİ : 28/09/2010
 • REVİZYON TARİHİ : 17/01/2019

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Bas¸vurusu ic¸in gereken o¨n s¸art yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

09UMS0010-4 Mekanik Bakımcı (Seviye 4)

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite

Seçmeli Birimler

10UY0002-4/B1: O¨nleyici Bakım
10UY0002-4/B2: Du¨zeltici Bakım

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in A grubu yeterlilik birimlerinin tu¨mu¨nden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden bas¸arılı olması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makine Bakımcı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0069-3 / A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Koruma 20 1,5 dk %60
10UY0002-4/B1: O¨nleyici Bakım 30 1,5 dk %60
10UY0002-4/B2: Du¨zeltici Bakım T1 20 1,5 dk %60
10UY0002-4/B2: Du¨zeltici Bakım T2 2 5 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
10UY0002-4/B1: O¨nleyici Bakım %80
10UY0002-4/B2: Du¨zeltici Bakım %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir.

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

13UY0145-3/Rev.03 Endu¨striyel Tas¸ımacı (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 20.03.2013
 • REVİZYON TARİHİ : 23.05.2018

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik Endu¨striyel Tas¸ımacı (Seviye 3) meslegˆinin egˆitim almıs¸ ve nitelik kazandırılmıs¸ kis¸iler tarafından yu¨ru¨tu¨lmesi ve c¸alıs¸malarda kalitenin artırılması ic¸in;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, gec¸erli ve gu¨venilir bir belge ile mesleki yeterliligˆini kanıtlamasına olanak vermek

• Egˆitim sistemine, sınav ve belgelendirme kurulus¸larına referans ve kaynak olus¸turmak amacıyla hazırlanmıs¸tır

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Endu¨striyel Tas¸ımacı (Seviye 3) ulusal yeterliligˆinin B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek ic¸in G sınıfı ehliyet ve sınavına girilecek endu¨striyel tas¸ıma aracına ilis¸kin operato¨r belgesine sahip olmak gerekir.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

10UMS0045-3 Endu¨striyel Tas¸ımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

13UY0145-3/A1: I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite
13UY0145-3/A2: I·s¸ Organizasyonu, O¨n Kontroller ve Bakım

Seçmeli Birimler

13UY0145-3/B1: Endu¨striyel Forklift, I·stif Makinesi ve Transpalet Kullanımı
13UY0145-3/B3: Sapancılık

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi ic¸in A grubu yeterlilik birimlerinin tu¨mu¨nden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden bas¸arılı olması zorunludur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Endu¨striyel Tas¸ımacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in birimlerde tanımlanan sınavlardan bas¸arılı olma s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
13UY0145-3/A1: I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre ve Kalite 25 1 dk %60
13UY0145-3/A2: I·s¸ Organizasyonu, O¨n Kontroller ve Bakım 10 1 dk %60
13UY0145-3/B1: Endu¨striyel Forklift, I·stif Makinesi ve Transpalet Kullanımı 20 1 dk %60
13UY0145-3/B3: Sapancılık 20 1 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
13UY0145-3/A2: I·s¸ Organizasyonu, O¨n Kontroller ve Bakım %80
13UY0145-3/B1: Endu¨striyel Forklift, I·stif Makinesi ve Transpalet Kullanımı %80
13UY0145-3/B3: Sapancılık %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

• Başvuru Formu
• Kimlik fotokopisi
• Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu veya ATM makbuzu
• Endüstriyel Taşımacı B1 birimi için G sınıfı ehliyet veya operatör belgesi

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

15UY0205-3/Rev.00/ Ko¨pru¨lu¨ Vinc¸ Operato¨ru¨ (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 04.03.2015
 • REVİZYON TARİHİ : -

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

14UMS0417-3 Ko¨pru¨lu¨ Vinc¸ Operato¨ru¨ (Seviye 3)

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

15UY0205-3/A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı Gu¨venligˆi, C¸evre Koruma Ve Kalite Yo¨netim Sistemleri
15UY0205-3/A2 Ko¨pru¨lu¨ Vinc¸le Ellec¸leme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri ic¸in teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de bas¸arılı olmaları s¸artı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim ic¸in ayrı ayrı yapılabilecegˆi gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin degˆerlendirmesi bagˆımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi, birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birles¸tirilerek bir yeterliligˆin elde edilebilmesi ic¸in tu¨m birimlerin gec¸erliligˆini koruyor olması gerekmektedir.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
15UY0205-3/A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı Gu¨venligˆi, C¸evre Koruma Ve Kalite Yo¨netim Sistemleri 20 1 dk %70
15UY0205-3/A2 Ko¨pru¨lu¨ Vinc¸le Ellec¸leme 25 1 dk %70
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
15UY0205-3/A2 Ko¨pru¨lu¨ Vinc¸le Ellec¸leme %80

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0069-3/Rev.02/ Plastik Enjeksiyon U¨retim Elemanı (Seviye 3)

 • YAYIN TARİHİ : 04.07.2012
 • REVİZYON TARİHİ : 15.06.2016

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Plastik sektöründe, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslararası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, üretimin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Belgelendirme Başvurusu için gereken ön şart yoktur.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

10UMS0069-3 Plastik Enjeksiyon U¨retim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

12UY0069-3 / A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Koruma
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon U¨retim I·s¸lemleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterliligˆin elde edilmesi ic¸in adayın A1 ve A2 birimlerinden bas¸arılı olması gerekmektedir.

Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi ic¸in teorik bilgi sınavlarından bas¸arılı olması gerekir.

Sınav sonuc¸larının gec¸erlilik su¨resi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Herhangi bir birim veya bo¨lu¨mden bas¸arısız olan aday bu su¨re ic¸erisinde bas¸arısız oldugˆu birim veya bo¨lu¨mlerden yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Ancak; I·s¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi, c¸evre koruma biriminde yer alan uygulama sınavından bas¸arı go¨steremeyen adaylar digˆer birimin uygulama sınavından da bas¸arısız sayılırlar. I·s¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi, c¸evre koruma biriminden bas¸arılı olup digˆer birimin sınavlarından bas¸arısız olan aday is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi, c¸evre koruma biriminin sınavlarından muaf tutularak 1 yıl ic¸erisinde bas¸arısız oldugˆu bo¨lu¨mden tekrar sınava katılım sagˆlayabilir.

Adayların performansa dayalı uygulama sınavlarında, is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının digˆer as¸amasına girmelerine izin verilmez.

Teorik Sınavlar:
YETERLİLİK BİRİMİ
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
Başarım Notu
(en az)
12UY0069-3 / A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Koruma 10 1,5-2 dk %60
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon U¨retim I·s¸lemleri 30 1,5-2 dk %60
Performans Sınavları:
YETERLİLİK BİRİMİ Başarım Notu
12UY0069-3 / A1 I·s¸ Sagˆlıgˆı ve Gu¨venligˆi, C¸evre Koruma %70
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon U¨retim I·s¸lemleri %70

Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin gec¸erlilik su¨resi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Go¨zetim s¸artı yoktur.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belge yenileme faaliyetleri as¸agˆıda belirtilen yo¨ntemlerden bas¸vuru sahibinin tercih ettigˆi birine go¨re gerc¸ekles¸tirilir;

a) Bas¸vuru sahibi; belgesinin gec¸erlilik su¨resi ic¸erisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda c¸alıs¸tıgˆını go¨steren kayıtları (hizmet do¨ku¨mu¨, referans yazısı/mektubu, so¨zles¸me, fatura, portfolyo, vb.), BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨‘ ne iletir

b) Bas¸vuru sahibi ilgili ulusal yeterliligˆin ic¸erdigˆi performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR

Adayın kendi ve digˆer kis¸ilerin can gu¨venligˆini tehlikeye sokacak bir davranıs¸ go¨stermesi halinde sınava son verilir.

• Yeterlilik birimlerinin gec¸erlilik su¨resi birimin bas¸arıldıgˆı tarihten itibaren 2 yıldır.

• Adayın bu birimde tanımlanan her iki sınavdan bas¸arılı olması gerekir. Bu birimin teorik sınavından bas¸arı sagˆlayamayan aday uygulama sınavına katılamaz.

• Aday, bas¸arı sagˆlayamadıgˆı bo¨lu¨mlere yo¨nelik 1 yıl ic¸erisinde tekrar sınava girebilir. Ancak 1 yıldan fazla ara vermesi durumunda birimde tanımlanan her iki sınava da yeniden girmesi gerekir.

MUAYENE ve TEST NUMUNELERİ

Muayene ve test gerekliligˆi yoktur.

BAŞVURULARIN ALINMASI

Bas¸vurular, (BTA) BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨’ nu¨n http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-basvuru/ web adresindeki online alanından veya manuel e- posta yolu ile kurum adresine yapılabilir. Online bas¸vurularda bas¸vuru sahibi, kullanıcı adı ve s¸ifre olus¸turarak bas¸vurusunu gerc¸ekles¸tirir.
Bas¸vuru sahibi, bundan sonraki adımları olus¸turdugˆu kullanıcı adı ve s¸ifresi ile takip eder. Bas¸vuru sahibi bilgileri, fiziksel engeli, o¨zel ihtiyac¸ları (okuma yardımı, tercu¨man,.vb.), bas¸vuru tu¨ru¨, istenen mesleki yeterlilik bilgisi kapsamı, c¸alıs¸ma durumu ve is¸yeri bilgileri, fon destekleri ile ilgili bo¨lu¨mler ve digˆer bo¨lu¨mlerdeki bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sistemden olus¸turulan F09.06-01 nolu Bas¸vuru Formu’nu imzalar.

Bas¸vuruları belgelendirme personeli alır ve gerektigˆinde adayı bas¸vuru ve ulusal yeterlilikler konusunda bilgilendirir.

Manuel bas¸vurularda web sitesindeki ilgili ulusal yeterliliklerdeki Bas¸vuru Formları Bas¸vuru sahibi tarafından doldurularak BTA Belgelendirme Bo¨lu¨mu¨ne teslim edilir, tu¨m bas¸vurular Belgelendirme Personeli tarafından vidco yazılıma girilir.

ADAYDAN İSTENEN BELGELER;

o Bas¸vuru Formu
o Kimlik fotokopisi
o Sınav u¨cretinin yatırıldıgˆını go¨steren banka dekontu veya ATM makbuzu

SINAV ÜCRETLERİ

Ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#ucretler adresinde bulunmaktadır.

BELGE, LOGO/MARKA KULLANIMI VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BTA BELGELENDI·RME BO¨LU¨MU¨ belgelendirilmis¸ kis¸iler ile kars¸ılıklı olarak;

 • a) Belgelendirme programının ilgili hu¨ku¨mlerine uyması,
 • b) Belgelendirmeye ilis¸kin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildigˆi kapsama go¨re olması,
 • c)Belgelendirmeyi, belgelendirme kurulus¸unun itibarını du¨s¸u¨recek bir s¸ekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilis¸kin olarak belgelendirme kurulus¸unun yanıltıcı veya yetkisiz olarak degˆerlendirecegˆi herhangi bir beyanda bulunmaması,
 • d)Belgelendirmenin askıya alınması veya geri c¸ekilmesi durumunda; belgelendirme kurulus¸u veya belgelendirmeye ilis¸kin tu¨m beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kurulus¸unca du¨zenlenen her tu¨rlu¨ belgeyi iade etmesi,
 • e) Belgeyi yanıltıcı bir s¸ekilde kullanmaması amacıyla “Belge Kullanım So¨zles¸mesi” ni imzalar.
 • BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ BELGELENDİRME BÖLÜMÜ tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Belge Kullanım Sözleşmesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • f) Belge, logo/ marka kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.borcelikteknikakademi.com//belgelendirme-sureci/#sozlesmeler adresinde bulunmaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde ilgili belgeleri en az 6 ay en fazla belge gec¸erlilik su¨resinin sonuna kadar F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin go¨zetim su¨rec¸lerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadıgˆına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Belgenin konusu dıs¸ında kullanılmasına ilis¸kin u¨c¸u¨ncu¨ tarafların s¸ika^yette bulunması,
 • • Marka ve Logonun belgeli kis¸i tarafından sehven hatalı kullanılması, belgeli kis¸inin degˆis¸iklik olması halinde belgelendirme kurulus¸una iletmesi gereken bilgileri zamanında kurulus¸a iletmemesi durumunda

BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ (iptal)

As¸agˆıdaki belirtilen durumların ortaya c¸ıkması halinde F09.11-02 Belge Su¨rdu¨rme, Askıya Alma, Geri C¸ekme (I·ptal) Formu Karar Verici tarafından du¨zenlenerek karara bagˆlanır.

 • • Belgeli kis¸inin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan du¨zeltici faaliyetleri verilen su¨rede yerine getirmemesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgesinde tahrifat olması,
 • • Dıs¸ denetimlerde ve/veya ic¸ denetimlerde gerc¸ekles¸tirilen sınavların uygun olmadıgˆının tespit edilmesi,
 • • Belgeli kis¸inin belgede belirtilen yetkinligˆi kaybetmesi,
 • • Belge gec¸erlilik su¨resinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
 • • Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,
 • • Belgeli kis¸inin belgelendirme kurulus¸una kasten hatalı bildirimde bulunması veya degˆis¸iklik oldugˆunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kurulus¸una bildirilmemesi halinde belge geri c¸ekilmelidir.

Verilen süre zarfında uygunsuzluk giderilmediği takdirde Karar Verici tarafından, F09.11-02 Belge Sürdürme, Askıya Alma, Geri Çekme (İptal) Formu düzenlenerek belge iptal edilir.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI / GENİŞLETİLMESİ

Belge sahibinin, belge yenileme sürecinde belgelendirme programlarında istenen şartları seçmeli birimlerin birinden veya birkaçından sağlayamaması durumunda, adayın belgesi daraltılarak sadece başarılı olduğu birimler dikkate alınarak yeniden belgelendirilir.

Belge sahibi, belge geçerlilik süresi içerisinde mevcut belge kapsamını seçmeli birimlerden bir veya birden fazlası ile genişletmek isterse, “F09.06-01 Başvuru Formu” nda birim tamamlama bölümünü işaretleyerek kapsam genişletme başvurusu yapar. Bu durumda aday sadece seçtiği birimden sınava tabi tutulur.

İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER

Başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların i şverenleri ve diğer kesimlerin belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikayetlerinin olması durumunda itiraz ve şikayetlerini http://www.borcelikteknikakademi.com//itiraz-ve-sikayet/ adresinden yapabilirler.

TARAFSIZLIK / GİZLİLİK / GÜVENLİK

Borçelik Teknik Akademi Belgelendirme Bölümü; Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Politikası ‘na http://www.borcelikteknikakademi.com//mesleki-yeterlilik-belgelendirme/#politikalar adresinden ulaşılabilir.

BELGE SAHİBİNE BİLDİRİM

Alınan tüm kararlar, belge sahibine 15 gün içerisinde e-mail, sms vb. kullanılarak gerekçesi ile bildirilir. Askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre (6 ay) zarfında gidermeleri halinde askıdan indirileceği, aksi takdirde belgenin iptal edileceği açıklanır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Kurumsal başvurularda gerekli hallerde belgesi askıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için belge sahibi ile “SZ-05 Belge Kullanım Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

Başa Dön