EĞİTİM

Çalışanların hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda, çalışanlara belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, uygulama yetkinliklerinin artırılması, sertifikalandırılması ve nitelikli çalışma gücünün sanayiye kazandırılması hedeflenir.

Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından, kurumlarla iş birliği içinde hazırlanmış özgün programlar doğrultusunda; bireylerin mesleki yetkinliklerde en üst seviyeye getirilmesi ve genç nüfusumuzun meslek sahibi olması amaçlanır.


EĞİTİM LOKASYONLARIMIZ

Eğitimler BTA’nın kendi merkezlerinde teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.

BTA, Türkiye’nin 81 ilinde firmaların kendi eğitim salonlarında istenilen gün ve saatte özgün eğitimler organize edebilmektedir.

BTA, Türkiye’nin 81 ilinde firmaların kendi eğitim salonlarında istenilen gün ve saatte özgün eğitimler organize edebilmektedir.

MODÜLER SİSTEM

BTA’nın eğitimleri, modüler olarak planlanmıştır; böylece bireylerin gereksinim duydukları mesleklerde veya bu mesleklerin eksiliğini hissettikleri konularda kendileri için planlanmış bir eğitim verilmekte ve mesleki gelişmelerine katkı sunulmaktadır.

SINIF ve SAHA EĞİTİMİ

BTA eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak hazırlanmıştır.

MODÜL YAPISI

Eğitim doğrultusunda adaylara kazandırılması istenilen davranış ve bilgiler ders modüllerine bölünerek planlanır.

EĞİTMENLERİMİZ

Her biri kendi alanında uzman olan kadrolu ve sözleşmeli eğitmenler ile hizmet vermekteyiz.

Eğitmenlerimiz, “Eğitmen Yetkinlik Modeli” ile daima gelişim içindedir.

Başa Dön