Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri belgenin adıdır. MYK tarafından oluşturulan ulusal yeterlilikler kapsamında teorik ve performans sınavlarında başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

MEVZUATLAR


TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)

www.turkak.org.tr

27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş,

Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,

Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,

Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,

T.C. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.


MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK)

www.myk.gov.tr

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,

Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,

Kamu tüzel kişiliğini haiz,

İdari ve mali özerkliğe sahip,

Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

Başa Dön